LYSSNA

Samråd detaljplan för Gummarpsnäset

Detaljplan för Gummarpsnäset ställs ut för samråd den 1 juli till och med den 17 augusti 2021.

En detaljplan över Gummarpsnäset, som ligger väster om Bellö vid sjön Mycklaflon, är under framtagande. Planområdet omfattar 20 hektar privatägd mark, som till största del ligger inom fastigheten Edshults-Gummarp 2:9. Det finns inom området 19 bostäder, varav en del är fritidshus.

I samband med att Gummarpsnäset förses med kommunalt vatten- och avlopp ges förutsättningar för permanentboende och bildandet av fler hushåll. Detaljplanen gör det möjligt att bygga större på befintliga fritidshusfastigheter, samt möjlighet till att bilda ytterligare cirka trettio bostadsfastigheter.

Ta del av planhandlingarna för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp 2:4, 2:9

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 7 §. Synpunkter på planförslaget ska vara inkomna senast den 17 augusti 2021 och skickas med post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Nyheten publicerad: 22 juni 2021

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Samråd detaljplan för Gummarpsnäset

Detaljplan för Gummarpsnäset ställs ut för samråd den 1 juli till och med den 17 augusti 2021.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.