LYSSNA

Förslag till budget 2022–2023 och verksamhetsplan 2024

Ett förslag till beslut om budget för 2022–2023, samt verksamhetsplan 2024 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 14 september.

Kommunfullmäktige beslutade om resultatnivå och utdebitering i juni 2021. Resultatet för planperioden är årligen 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Den kommunala utdebiteringen är oförändrad för åren 2022–2024 (22,26 kronor).

Utrymmet för driftramen i ledningsutskottets förslag 2022 är 1 182 miljoner kronor. 2023 är utrymmet 1 204 miljoner kronor, och 2024 är utrymmet 1 231 miljoner kronor.

Utgångspunkten i ledningsutskottets budgetförslag har varit att verksamheterna ska ha realistiska budgetramar och resurser tillförs för volymökningar inom kärnverksamheterna. Resurser har också tillförts för minskade intäkter från migrationsverket. Budgetförslaget innehåller både effektiviseringar och ambitionssänkningar, men också prioriteringar och ambitionsökningar i verksamheterna.

Äldreomsorgen har utökats med resurser för att minska ensambemanning inom demensenheterna, men också en utökning genom statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre. Bland prioriteringarna finns även arbetskläder inom förskola, fritidshem och funktionshinderomsorg, satsning på kompetensutveckling, förstärkning av bemanning inom förskola och grundskola, och särskilt satsningar på barn och unga genom bland annat ungdomslotsar, sommarlovsaktiviteter och ökad samordning för insatser för unga.

På ledningsutskottets sammanträde lade Alliansen och Socialdemokraterna fram var sitt budgetförslag. Alliansens budgetförslag utgör, efter gårdagens sammanträde, ledningsutskottets förslag till budget till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ledningsutskottets förslag till budget den 28 september. Slutligt beslut gällande budget för åren 2022–2024 kommer att fattas av kommunfullmäktige den 21 oktober.

Nyheten publicerad: 15 september 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Förslag till budget 2022–2023 och verksamhetsplan 2024

Ett förslag till beslut om budget för 2022–2023, samt verksamhetsplan 2024 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 14 september.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.