LYSSNA

Presentkort som julgåva till anställda vid Eksjö kommun

Detta år, i likhet med föregående år, har Eksjö kommun beslutat att ge de anställda varsitt presentkort som en julgåva från arbetsgivaren.

Eksjö kommuns ambition är att presentkorten ska kunna användas inom till exempel handeln, caféer och restauranger, servicettjänster, eller till upplevelser och fritidsaktiviteter inom kommunen. Förutom en julgåva till de anställda så är förhoppningen att detta också blir ett positivt tillskott för näringslivet i Eksjö kommun.

Det handlar om cirka 2 000 anställda som kommer att få varsitt presentkort värt 300 kronor. Presentkorten kommer att vara giltiga till den 28 februari 2022.

Vill ditt företag ta emot presentkort?

Företag verksamma i Eksjö kommun som vill ta emot detta presentkort i utbyte mot varor eller tjänster i sin verksamhet är välkomna att kontakta Eksjö kommun senast den 30 november. Mejla namnet på er verksamhet, ert organisationsnummer och era kontaktuppgifter till kommunikation@eksjo.se. Ange också att det gäller presentkort/julgåva och gärna en kort information om vad ni erbjuder för varor eller tjänster.

Namnen på de företag som vill ta emot presentkort kommer att läggas upp på Eksjö kommuns intranät. De företag som meddelar att de vill ta emot presentkort* kommer att få särskilda instruktioner om hur de sedan fakturerar för de presentkort som tagits emot.

* Företag som tar emot presentkort måste vara registrerade i aktiebolags- handels- eller motsvarande register. Företaget behöver vara godkänt för F-skatt, samt fri från skuld för svenska skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten. Mindre skulder accepteras om skulden regleras eller om överenskommelse finns med berörd myndighet.

Nyheten publicerad: 15 november 2021

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommunikation@eksjo.se

 TILLBAKA

Presentkort som julgåva till anställda vid Eksjö kommun

Detta år, i likhet med föregående år, har Eksjö kommun beslutat att ge de anställda varsitt presentkort som en julgåva från arbetsgivaren.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.