LYSSNA

Vad är viktigt för att du ska trivas i din centrumkärna?

Just nu har du som invånare i Eksjö kommun möjlighet att svara på en enkät om vad som är viktigt för att du ska trivas i din centrumkärna. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att arbeta vidare med utveckling av bland annat handel, mötesplatser och framtidens krav på attraktiva centrumkärnor.

Resultatet av undersökningen ger dels en nulägesbild av hur det ser ut idag i de två centrumkärnorna Eksjö och Mariannelund, och dels en indikation på vad som behöver utvecklas för att göra kommunen än mer attraktiv för invånare, företag och besökare.

  • Enkäten består av 18 frågor och tar inte mer än några minuter att besvara.
  • Vi behöver ditt svar senast den 10 januari 2022.
  • Efter avslutad undersökning kommer en sammanställning av resultatet att presenteras på eksjo.se
Enkäten är en del av Eksjö kommuns pågående arbete med företagsetableringar i lediga lokaler på strategiska platser i hela kommunen. Enkäten är framtagen i samverkan med Mariannelunds Företagarförening, Eksjö Stadsutveckling, Eksjö Handel, Eksjö.nu och Fastighetsägarföreningen som tillsammans med Eksjö kommun arbetar aktivt med etableringsfrågor och utveckling i kommunen. Du som bor och verkar i kommunen har också en viktig roll i detta arbete, och vi vill att du ska trivas, nyttja det lokala utbudet och vara stolt över din kommun!

Tack för din medverkan – ditt svar är viktigt för oss!

Nyheten publicerad: 10 december 2021

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar kring enkäten, eller behöver hjälp med att fylla i den, vänligen kontakta:

Helén Lindqvist, näringslivsutvecklare, Eksjö kommun

Telefon:

Maria Lindholm, projektledare, Eksjö kommun

Telefon:

 TILLBAKA

Vad är viktigt för att du ska trivas i din centrumkärna?

Just nu har du som invånare i Eksjö kommun möjlighet att svara på en enkät om vad som är viktigt för att du ska trivas i din centrumkärna. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att arbeta vidare med utveckling av bland annat handel, mötesplatser och framtidens krav på attraktiva centrumkärnor.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.