Logotyp Eksjö kommun

Påminnelse om enkät – Vad är viktigt för att du ska trivas i din centrumkärna?

Fram till den 17 januari har du som invånare i Eksjö kommun fortsatt möjlighet att svara på en enkät om vad som är viktigt för dig när det gäller utbud av bland annat butiker, restauranger, caféer, aktiviteter och upplevelser i Eksjö och Mariannelund.

Resultatet av undersökningen ger dels en nulägesbild av hur det ser ut idag i de två centrumkärnorna Eksjö och Mariannelund, och dels en indikation på vad som behöver utvecklas för att göra kommunen än mer attraktiv för invånare, företag och besökare.

  • Enkäten består av 18 frågor och tar inte mer än några minuter att besvara.
  • Vi behöver ditt svar senast den 17 januari 2022.
  • Efter avslutad undersökning kommer en sammanställning av resultatet att presenteras på eksjo.se
Enkäten är en del av Eksjö kommuns pågående arbete med företagsetableringar i lediga lokaler på strategiska platser i hela kommunen. Enkäten är framtagen i samverkan med Mariannelunds Företagarförening, Eksjö Stadsutveckling, Eksjö Handel, Eksjö.nu och Fastighetsägarföreningen som tillsammans med Eksjö kommun arbetar aktivt med etableringsfrågor och utveckling i kommunen. Du som bor och verkar i kommunen har också en viktig roll i detta arbete, och vi vill att du ska trivas, nyttja det lokala utbudet och vara stolt över din kommun!

Tack för din medverkan – ditt svar är viktigt för oss!

Nyheten publicerad: 12 januari 2022

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar kring enkäten, eller behöver hjälp med att fylla i den, vänligen kontakta:

Helén Lindqvist, näringslivsutvecklare, Eksjö kommun

Telefon:

Maria Lindholm, projektledare, Eksjö kommun

Telefon: