LYSSNA

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Den 3 februari meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de flesta åtgärder mot covid-19 kommer att upphöra den 9 februari. Detta mot bakgrund av bedömningen att den nationellt höga vaccinationstäckningen, i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom, har minskat belastningen på samhället.

Pandemin är inte över, men Folkhälsomyndigheten och regeringen gör bedömningen att det nu är möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19.

Vi fortsätter att skydda utsatta grupper

Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att även i fortsättningen vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder inom vård och omsorg. För Eksjö kommuns del betyder det bland annat att vi inom våra vård- och omsorgsverksamheter kommer att fortsätta att använda skyddsutrustning, samt genomföra provtagning och smittspårning enligt nuvarande rutiner, tills smittskydd vid Region Jönköpings län ger andra besked.

Viktigt att vaccinera sig

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig, och att påfyllnadsdoser tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper.

Mer information

Nyheten publicerad: 4 februari 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Den 3 februari meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de flesta åtgärder mot covid-19 kommer att upphöra den 9 februari. Detta mot bakgrund av bedömningen att den nationellt höga vaccinationstäckningen, i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom, har minskat belastningen på samhället.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.