LYSSNA

Detta gäller från den 9 februari

Idag, den 9 februari 2022, tas de flesta åtgärder mot covid-19 bort. Belastningen på flera av våra kommunala verksamheter är fortfarande hög. Det beror främst på ett ansträngt personalläge med hög frånvaro. För att inte bidra till en ökad smittspridning är det därför fortsatt viktigt att du stannar hemma när du är sjuk – och att du stannar hemma tills du är frisk.

I samband med att de flesta åtgärder hävs tas också flera anpassningar i kommunens kultur- och fritidsverksamheter nu bort, till exempel maxantal för antal besökare. För medarbetare som har arbetat hemifrån inleds en successiv återgång till arbete på plats.

Fortsatta åtgärder

Eksjö kommun kommer även fortsättningsvis att vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Medarbetarna kommer till exempel att fortsätta att använda skyddsutrustning, samt genomföra provtagning och smittspårning enligt uppdaterade rutiner.

Utifrån att smittspridningen är fortsatt hög kan andra åtgärder och anpassningar också bli aktuella inom kommunens verksamheter, även om restriktioner och testning för allmänheten upphör.

Minska risken för smittspridning

Det är fortfarande viktigt att vi alla fortsätter att minska risken för smittspridning genom att tvätta händerna noga och ofta. Om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. Du kan komma tillbaka till arbete eller skola när du är frisk igen.

Mer information

Nyheten publicerad: 9 februari 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Detta gäller från den 9 februari

Idag, den 9 februari 2022, tas de flesta åtgärder mot covid-19 bort. Belastningen på flera av våra kommunala verksamheter är fortfarande hög. Det beror främst på ett ansträngt personalläge med hög frånvaro. För att inte bidra till en ökad smittspridning är det därför fortsatt viktigt att du stannar hemma när du är sjuk – och att du stannar hemma tills du är frisk.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.