LYSSNA

Tack för era värdefulla insatser!

Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunstyrelsens andre vice ordförande och kommundirektör riktar ett stort tack till Eksjö kommuns medarbetare med anledning av coronapandemin.

Vi har under den senaste tiden upplevt ett mycket ansträngt läge i flertalet kommunala verksamheter med anledning av hög frånvaro. Ni är många som får pussla med bemanningen dag för dag – ibland timme för timme, som hoppar in och arbetar extra för att täcka för en kollega, eller som får byta både arbetsplats och arbetsuppgifter för en period.

Kommunens uppdrag är att utifrån det kommunala uppdraget tillhandahålla de tjänster och den service som alla behöver för att leva ett gott liv. Det är tack vare era insatser som kommunens invånare trots en ansträngd situation fortsatt kan få de tjänster och den service som de behöver. Vår framgång som kommun är beroende av att vi arbetar tillsammans, och vi känner en stor stolthet över vad ni med engagemang och gemensamma krafter åstadkommer. Vi vill på detta sätt rikta ett stort tack för detta arbete.

Ett stort tack också till er som stannar hemma när ni själva eller era närstående är sjuka. Det är på grund av hörsamhet till restriktionerna som vi ändå kan hålla ner smittspridningen och undvika en ännu mer omfattande frånvaro.

Vår förhoppning är att vi snart ska kunna se slutet på pandemin som vi idag känner till den. Efter en ansträngd tid är vår uppmaning att ni ska fortsätta att värna om varandra. Fortsätt att stötta och uppmuntra varandra i vardagen. Var och en – och tillsammans – gör ni ett fantastiskt arbete.

Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande, Eksjö kommun
Markus Kyllenbeck, kommunstyrelsens förste vice ordförande, Eksjö kommun
Sebastian Hörlin, kommunstyrelsens andre vice ordförande, Eksjö kommun
Tord du Rietz, kommundirektör, Eksjö kommun

Nyheten publicerad: 9 februari 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Tack för era värdefulla insatser!

Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunstyrelsens andre vice ordförande och kommundirektör riktar ett stort tack till Eksjö kommuns medarbetare med anledning av coronapandemin.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.