Miljöbilder från torget i Mariannelund och Södra Storgatan i Eksjö
LYSSNA

Så tycker invånarna om centrumkärnorna i Eksjö och Mariannelund

Vackra miljöer, härliga upplevelser och ett bra utbud av restauranger och caféer, men även önskemål om fler butiker och upprustning av hus, var några av de tankar invånarna i Eksjö kommun hade om centrumkärnorna i Eksjö och Mariannelund.

Under perioden 6 december 2021 till 17 januari 2022 var den webbaserade enkäten “Framtidenscentrumkärna i Eksjö kommun” möjlig att svara på, och sammanlagt 517 personer tog tillfället att uttrycka sina åsikter; 337 för Eksjös centrumkärna och 180 för Mariannelunds centrumkärna.
– Syftet med enkäten var att få en nulägesbild av vad invånarna idag tycker om de två centrumkärnorna Eksjö och Mariannelund, och få en känsla av vad som behöver utvecklas för att göra kommunen än mer attraktiv för invånare, företag och besökare, förklarar Helén Lindqvist näringslivsutvecklare vid Eksjö kommun, och fortsätter.
– Vi kan se att invånarna är starkt engagerade i sin hembygd och materialet är viktigt och spännande att jobba vidare med.

Handel sker både lokalt och på webben

Av enkätsvaren så framgår det att webbhandeln står för cirka 30 procent när det gäller köp av sällanvaror som elektronik, heminredning, kläder och skor. Men oavsett om svaren handlar om centrumkärnan i Eksjö eller Mariannelund framgår det att invånarna gärna handlar lokalt och utnyttjar det utbud av restauranger och caféer som finns. Det finns önskemål om ytterligare utbud i båda centrumkärnorna, och att något görs för att göra de tomma skyltfönstren vackrare under tiden som lokaler står tomma.

I Mariannelund är önskemål om ett apotek stort, men också butiker med skor och kläder. I Eksjö är det många som önskar butiker med utbud för barn, som leksaker, kläder och skor. Det finns också önskemål om ett utbud av kontors- och hobbymaterial, hälsokost, kosmetik och fler butiker med kläder och accessoarer. Det finns även ett behov av djuraffär.
– Från svaren i Eksjö kan vi se att man saknar det utbud som tidigare funnits, men som av olika anledningar inte kunde fortsätta sin verksamhet, förklarar Helén.

Områden att utveckla i centrum

I Eksjö är det många som anser att Stora Torget och Södra Storgatan bör vidareutvecklas och göras mer levande och attraktivt. Andra områden som nämns är Finlandsparken, runt Coop, Järnvägsparken, Hotellträdgården och områdena längs Eksjöån. En av respondenterna för Eksjö centrumkärna uttrycker: ”Södra stadsdelen. Fastighetsägare måste underhålla sina fastigheter och vara en representant för Eksjös renommé som vacker kulturstad. Det gäller både norra och södra stadsdelen.”

För Mariannelunds del är det många som anser att torget, och flera av de omkringliggande fastigheterna och miljöerna, är i stort behov av uppfräschning och vidareutveckling. En av respondenterna för Mariannelunds centrumkärna uttrycker: ”Gör citykärnan mysig och trevlig att vistas i. Som det är nu ser det för bedrövligt ut. Mer grönska, sittmöjligheter, lekmöjligheter, möjlighet att grilla/picknick. Tryggare för barnen gällande trafik då mycket tung trafik går rakt igenom Mariannelund.”

Plats för umgänge och fokus på kultur önskas

I Eksjö önskar flera se fler lekytor för barn, mer grönska och enkla platser för enkelt umgänge på framför allt Stora torget och Storgatan. Önskemål finns om en centrumkärna med ökat utbud av uteserveringar och ett torg som sjuder av liv. Det finns också önskemål om att i större utsträckning nyttja och bygga vidare på den lokala historien och kulturen, men i modernare tappning.

En av respondenterna för Eksjö centrumkärna uttrycker: ”Gärna små bodar på gågatan som säljer olika delikatesser. En levande gågata o torg som det händer olika saker på. Skådespelare med tidstypiska kläder som vandrar omkring bland turister, gycklare fattighjon… lite som teatersällskapet mellan eld och eld.”

I Mariannelund vill många se en vackrare och renare miljö, och en bättre koppling i olika delar av samhället med exempelvis gång- och cykelvägar. Det finns ett stort behov av fler aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdomar, men även för möten över generationsgränserna. Ett större utbud av kultur och musik är också önskvärt.

En av respondenterna för Mariannelunds centrumkärna uttrycker: ”Det måste finnas något att göra på torget, som det är idag finns det ingen anledning att stanna till. Gärna barnanpassat, som till exempel i Västervik där det finns utespel, eller som i Malmö där de har en sagolekpark. Ta vara på det som finns men skapa en tydlig anledning att stanna till, både med sådant som finns året runt och säsongsbaserat. Finns många aktiva kommuner att snegla på här.”

Insatser som redan är på gång

Några av de förslag på åtgärder och insatser som framkommer i enkäten är sedan tidigare planerade och på gång i kommunen, bland annat flera upprustnings- och utvecklingsprojekt. Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef vid Eksjö kommun, berättar om några av åtgärderna som redan är på gång.
– Vi arbetar nu med upprustning av Österlånggatan i Eksjö som kommer att bidra till en attraktivare miljö och lugnare trafik. Lasarettsbron med området runtomkring ska färdigställas och kommer att bidra med ökad trygghet och attraktivitet för det området. En fontänanläggning på torget i Eksjö ska anläggas för att göra platsen mer intressant och uppmuntra till lek. I Mariannelund ska delar av parkeringsanläggningarna runt Centrumhuset rustas upp vilket förväntas ge ett trevligare och mer välordnat intryck. I Mariannelund är det från i år en högre lokal närvaro än tidigare för att sköta allmänna platser såsom parker med stationerad personal på plats två dagar i veckan.

Eksjö kommun samarbetar med bland annat Mariannelunds Företagarförening och Eksjö Stadsutveckling för att utveckla de båda centrumkärnorna.
– Eksjö Stadsutveckling kommer att starta ett projekt där målsättningen är att tomma skyltfönster ska bli vackrare och mer spännande i väntan på att nya entreprenörer flyttar in. Detta gör vi tillsammans med Eksjö Konstförening och verksamheter vid Eksjö kommun, till exempel Eksjö museum och näringslivsavdelningen, berättar Johan Lindfors, ordförande för Eksjö Stadsutveckling

Lotta Alexandersson, ordförande i Mariannelunds Företagarförening, berättar om några av deras insatser som är på gång.
– Vi har tillsammans med flera lokala föreningar i Mariannelund, däribland Emilkraften och Samhällsföreningen, startat ett utvecklingsarbete som syftar till att öka attraktionskraften för både företagsetableringar och invånarna. En av frågorna som diskuteras där är fastighetsägares ansvar för bland annat fasader och nedskräpning. Vi kommer också ha en dialog med Eksjö kommun om Herrgårdsparken som behöver upprustas med toalett, bänkar och bord att kunna slå sig ner vid. Sedan är vi också sugna på att få i gång så kallade ”Pop-up-butiker”, särskilt på sommaren som skulle kunna få folk att stanna till lite mer i Mariannelund.

Flera evenemang och aktiviteter för unga är också på gång. Thomas Hanzén, kulturchef vid Eksjö kommun, berättar om sommarens evenemang.
– I Eksjö blir det Musik på Museigården på nytt och Eksjö kommun stöttar också Eksjö Stadsfest samt Eksjö International Tattoo. I sommar startar vi också upp ett nytt koncept med Musik i Herrgårdsparken i Mariannelund, och en konsert med artisten Ebbot är planerad till den 28 juni.

Ulrika Skäär, ny fritidschef vid Eksjö kommun, berättar att fler fritidsledare till den öppna ungdomsverksamheten kommer att möjliggöra för fler aktiviteter för unga.
– Under senvåren kommer aktiviteter att påbörjas i Mariannelund, och efter sommaren planeras det för riktade aktiviteter till ungdomar två eftermiddagar eller kvällar i veckan. Under sommaren kommer det precis som förra året planeras för sommaraktiviteter för unga.

Hur arbetar Eksjö kommun vidare med resultatet från undersökningen?

Sedan oktober 2021 samverkar Eksjö kommun i ökad utsträckning inom etableringsfrågor och utveckling i kommunen med bland andra Mariannelunds Företagarförening, Eksjö Stadsutveckling, Eksjö Handel, Eksjö.nu och Fastighetsägarföreningen. Syftet är bland annat att skapa enklare och bättre förutsättningar för företagsetableringar i kommunen.
– Arbetet går nu vidare inom flera olika organisationer för att analysera och ta fram förslag på åtgärder som kan utföras av Eksjö kommun, föreningar, företag och enskilda individer och på så sätt bygga vidare på våra centrumkärnor så att de blir mer attraktiva för både invånare, företag och de som funderar på att etablera sig i vår kommun, säger Helén Lindqvist.
– Enkätundersökningen är också en del av de verktyg som kan användas i utvecklingen av etableringsarbetet. Tanken är att arbetssättet ska kunna upprepas och bidra till ökad medvetenhet och engagemang och även visa på vad som är på gång i kommunen. Det är ett proaktivt arbetssätt som skapar långsiktighet, menar Nina von Krusenstierna, sektorchef för tillväxt- och utvecklingssektorn vid Eksjö kommun.

En sammanställning av resultaten från enkätundersökningen kan skickas ut efter förfrågan.

Nyheten publicerad: 25 februari 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Så tycker invånarna om centrumkärnorna i Eksjö och Mariannelund

Vackra miljöer, härliga upplevelser och ett bra utbud av restauranger och caféer, men även önskemål om fler butiker och upprustning av hus, var några av de tankar invånarna i Eksjö kommun hade om centrumkärnorna i Eksjö och Mariannelund.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.