LYSSNA

Eksjö kommun förbereder för flyktingmottagande

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. Eksjö kommun har via länsstyrelsen fått en begäran från Migrationsverket om att bidra med tillfälliga boendeplatser.

Begäran avser i första hand tillfälliga boendeplatser i till exempel stugor, skolor eller gymnastiksalar där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig. Det pågår ett förberedelse– och samordningsarbete kring ett eventuellt flyktingmottagande i Eksjö kommun. Det innebär bland annat att lokaler och utrustning inventeras och möjligheterna för bemanning och tilllagning av mat ses över.

– I Eksjö kommun ser vi att vi kan ha 150* tillfälliga boendeplatser tillgängliga under nästa vecka om Migrationsverket behöver kapaciteten. Vi ser samtidigt över om fler platser kan tillskapas på längre sikt, berättar kommundirektör Tord du Rietz.

Tillfälliga boendeplatser är en temporär boendeform dit flyktingar kommer i ett första skede. I ett senare skede anvisas flyktingar till ett mer stadigvarande boende.

Mer information om hur länet bistår Migrationsverket finns på Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du vara med och bidra?

Den som vill vara med och bidra med till exempel tolkhjälp eller hjälp med aktiviteter kan vända sig till kommunens kontaktcenter. Där samlas alla uppgifter in och vidareförmedlas till den grupp inom kommunen som arbetar med frågor som rör situationen i Ukraina. Just nu vet vi inte hur behoven ser ut och det kan komma att dröja innan de ideella krafterna eventuellt tas i anspråk. Men alla som hör av sig ombeds ha tålamod – om och när behoven uppstår hör kommunen av sig. I ett första läge handlar det om att inventera vilka resurser som finns ute i samhället och vad man kan bidra med. För närvarande tar vi inte emot till exempel mat, kläder eller skor.

Kontaktuppgifter till Eksjö kommuns kontaktcenter finns nedan.

*Antalet platser har den 14 mars reviderats ner från 200 till 150.

Nyheten publicerad: 11 mars 2022
Nyheten uppdaterad: 14 mars 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Eksjö kommun förbereder för flyktingmottagande

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. Eksjö kommun har via länsstyrelsen fått en begäran från Migrationsverket om att bidra med tillfälliga boendeplatser.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.