LYSSNA

Itolvhallen förbereds som tillfälligt boende

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. Eksjö kommun fick förra veckan en begäran om att bidra med tillfälliga boendeplatser. I ett första läge är det Itolvhallen i Eksjö som är aktuell för detta ändamål.

Den 24 februari inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Sedan invasionens start har över 2 miljoner människor tvingats på flykt, och siffrorna stiger ständigt. Bland annat UNHCR bedömer att detta är den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.

Den snabba ökningen av antalet flyktingar gör att Migrationsverket bedömer att deras nuvarande boendekapacitet inte räcker för att motsvara behovet. Med anledning av detta har Eksjö kommun, via Länsstyrelsen i Jönköpings län, fått en begäran från Migrationsverket om att bidra med tillfälliga boendeplatser. Denna begäran avser tillfälliga boendeplatser i till exempel skolor eller gymnastiksalar där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig. Dessa tillfälliga boendeplatser är en kortsiktig lösning som kommunen hjälper till med för att hantera en extraordinär situation. I ett senare skede kommer flyktingarna att anvisas till mer stadigvarande boenden.

Eksjö kommun har rapporterat att det i ett första läge finns möjlighet att erbjuda 150 boendeplatser från och med den 16 mars. Utsedd lokal för boendet är Itolvhallen i Eksjö. Eksjö kommun har ännu inte fått besked om de tillfälliga boendeplatserna kommer att behöva tas i anspråk, men ett sådant uppdrag kan komma snabbt inpå.

I väntan på besked pågår nu ett förberedelsearbete för att iordningsställa hallen för ett gott mottagande. Med anledning av förberedelsearbetet kan det bli mer aktivitet runt Itolvområdet när leveranser med material och annan utrustning anländer.

Nyheten publicerad: 15 mars 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Itolvhallen förbereds som tillfälligt boende

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. Eksjö kommun fick förra veckan en begäran om att bidra med tillfälliga boendeplatser. I ett första läge är det Itolvhallen i Eksjö som är aktuell för detta ändamål.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.