LYSSNA

13 000 personer i Jönköpings län får enkätfrågor om hälsa och hälsorelaterade faktorer

Nu pågår datainsamlingen av Sveriges största nationella folkhälso­enkät – Hälsa på lika villkor. Inbjudan att delta har gått ut till 13 000 invånare i Jönköpings län.

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till Sveriges befolkning av Folkhälsomyndigheten. I år deltar Region Jönköpings län och länets kommuner med tilläggsurval för att kunna få resultat på kommunnivå. Syftet med enkäten är att få en bild av hur befolkningen mår, och varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för prioritering av insatser för att förbättra hälsan hos länets befolkning.

– Genom enkäten kommer vi både att kunna se hälsoläget i befolkningen och olika faktorer som påverkar hälsan. Därför finns det frågor i enkäten som rör upplevd hälsa, rökning och fysisk aktivitet, men även ekonomiska förutsättningar och socialt sammanhang, säger folkhälsochef Annette Frisk.

Enkäten består av 61 frågor och det är cirka 13 000 personer i Jönköpings län som har blivit slumpmässigt utvalda att delta. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till i mitten av maj. Alla uppgifter är sekretesskyddade. Resultaten från undersökningen presenteras i början av 2023 på Region Jönköpings läns webbplatser. Resultaten används också i olika kunskapsunderlag inom Region Jönköpings län och länets kommuner.

Läs mer:

Information om Hälsa på lika villkor i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om undersökningen Hälsa på lika villkor Länk till annan webbplats.

 TILLBAKA

13 000 personer i Jönköpings län får enkätfrågor om hälsa och hälsorelaterade faktorer

Nu pågår datainsamlingen av Sveriges största nationella folkhälso­enkät – Hälsa på lika villkor. Inbjudan att delta har gått ut till 13 000 invånare i Jönköpings län.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.