Palett med färg och pensel
LYSSNA

Lokala konstnärer bjuds in att utsmycka skyltfönster

Med förhoppning om att tomma skyltfönster ska få liv går en förfrågan ut till lokala konstnärer om att delta i nytt projekt.

För att bidra till en mer positiv bild av stadskärnan har Eksjö kommun (Eksjö museum och Tourist Center) tillsammans med Eksjö Stadsutveckling (ESU), Eksjö Konstförening och Höglandets Konstronda startat projektet Konstfönster – utsmyckning av skyltfönster i Eksjös stadskärna.

- Lediga lokaler med tomma skyltfönster ger en känsla av ödslighet och kan bidra till en negativ bild av stadskärnan för invånare, besökare och företagare. Kontrasten mellan ”brunpappersfönster” och vad som uttrycks i stadsmiljöprogrammet och den anrika miljön i Eksjö är stor, säger Helén Lindqvist, näringslivsutvecklare i Eksjö kommun.

Lokal konst på temat "framtida stadskärna"

Syftet med projektet är att lyfta fram och främja lokala konstnärer i Eksjö kommun och samtidigt ge alla som bor i eller besöker Eksjö en trevlig och spännande upplevelse under tiden en ledig lokal letar efter en entreprenör.

En jurygrupp bestående av representanter från ovan nämnda organisationer väljer ut tre konstnärer som var och en av får varsitt skyltfönster att smycka med utgångspunkt från ett tema. Tema och konstform kommer att variera från år till år. Årets konstform är bildkonst och temat är "hur kan en framtida stadskärna i Eksjö se ut".

Utgångspunkten är att konstnären utför uppdraget live i skyltfönstret i Eksjö under en dag, men det går givetvis att göra delar av uppdraget både före och, i nära anslutning, efter denna dag. Tidpunkter för utförande av uppdraget är 14, 21 och 27 maj.

Konstverket ska vara fristående (det ska inte göras direkt på fönstret) och täcka cirka 60 % av fönstret (maximalt 80 % av fönstret), för att möjliggöra plats för affisch om ledig lokal samt information om konstverket/konstnären och vem/vilka som deltar i detta projekt.

Konstverket kommer att bjudas ut till försäljning när den lediga lokalen hyrs ut till ny verksamhet.

Ersättning för uppdraget

För utfört uppdrag utgår ersättning om 7500 kr (ex moms) samt ersättning för materialkostnad om 2000 kr (ex moms). Efter utfört uppdrag betalas ersättning ut mot uppvisande av faktura och kvitto för material.

Inför, under och efter uppdraget avser vi att uppmärksamma de konstnärer som väljs ut genom bland annat nyhetstexter och bild samt film på ovannämnda organisationers webbsidor och sociala mediekanaler. Det är inte uteslutet att det också kommer uppstå ett massmedialt intresse. En förutsättning för deltagande är därför att konstnären godkänner detta.

Ansök om att delta

Vid intresse av att delta i Konstfönster Eksjö sänder du ett mejl till: helen.lindqvist@eksjo.se

Ansökan ska innehålla:

  1. En kort beskrivning av dig själv och ditt konstnärskap (maximalt 1000 tecken).
  2. Referensmaterial omfattande fotografier av tre av dina tidigare konstverk.
  3. Angivande av vilken/vilka av lördagarna den 14, 21 och 28 maj som passar dig för att utföra uppdraget.
  4. Kontaktuppgifter till dig (telefon, mejladress och webbsida samt sociala mediekanaler om sådana finns).

Din ansökan ska ha inkommit via mejl senast den 19 april 2022.

Har du frågor får du gärna kontakta Helén Lindqvist via mejl eller på telefonnummer 072-507 08 49.

Nyheten publicerad: 29 mars 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Lokala konstnärer bjuds in att utsmycka skyltfönster i Eksjö

Med förhoppning om att tomma skyltfönster i Eksjö ska få liv går en förfrågan ut till lokala konstnärer om att delta i nytt projekt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.