LYSSNA

Itolvhallen inaktiveras som tillfälligt boende

Igår informerade Migrationsverket Eksjö kommun om ändrade förutsättningar för nyttjande av tillfälliga boendeplatser. Informationen från Migrationsverket innebär att Itolvhallen kommer att inaktiveras som tillfälligt boende. Förberedelser för att inaktivera boendet har påbörjats.

Den 10 mars fick Eksjö kommun via Länsstyrelsen i Jönköpings län en begäran från Migrationsverket om att bidra med tillfälliga boendeplatser. Bedömningen då var att Migrationsverket boendekapacitet inte räckte för att motsvara behovet. Begäran avsåg tillfälliga boendeplatser i till exempel skolor eller gymnastiksalar där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig.

Länsstyrelserna redovisade den 11 mars att kommunerna i Sverige rapporterat in totalt 14 300 tillfälliga boendeplatser. Migrationsverket hade den 26 mars tagit 4 500 platser i anspråk. Som situationen ser ut just nu bedömer Migrationsverket att behovet av tillfälliga boendeplatser är cirka 6 000, och att det i nuläget endast behövs hjälp från vissa kommuner i närheten av verkets kontor.

Utifrån denna bedömning meddelar nu Migrationsverket att de tillfälliga boendeplatser i Itolvhallen som Eksjö kommun rapporterade in den 10 mars inte längre behöver vara reserverade för dem, utan kan tills vidare användas för ordinarie aktiviteter. Utifrån denna information har förberedelser för att inaktivera Itolvhallen som tillfälligt boende påbörjats. Det går idag inte att säga exakt när det åter går att nyttja idrottshallen som vanligt igen.

Inventering av boenden hos företag, föreningar eller frivilligorganisationer

Den 23 mars rapporterade Eksjö kommun in en inventering av vilka möjligheter företag, föreningar och frivillig­organisationer har att erbjuda boende för människor på flykt. Denna inventering gäller fortfarande. Eksjö kommun kan inte svara på om eller när dessa boendeplatser kommer att användas. Det är Migrationsverket som kommer att ta kontakt om det blir aktuellt. Gårdagens besked gäller endast de boendeplatser som kommunen rapporterade in den 10 mars, det vill säga platserna i Itolvhallen.

Nytt behov kan uppstå med kort varsel

Eftersom antalet människor som flyr från Ukraina till Sverige kan öka med kort varsel är det möjligt att Migrationsverket längre fram kommer att behöva hjälp med tillfälliga boendeplatser även från de kommuner som de just nu inte behöver stöd från, däribland Eksjö kommun.

Det material som har köpts in för att användas till det tillfälliga boendet i Itolvhallen, samt de saker som har tagits emot som gåvor, kommer att sparas inför att ett tillfälligt boende kan behöva öppnas igen med kort varsel.

Det är också många privatpersoner, föreningar och frivilligorganisationer som har anmält sig som frivilliga att hjälpa till, till exempel på det tillfälliga boendet. Kommundirektör Tord du Rietz vill tacka alla som har engagerat sig.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som har skänkt gåvor och som har anmält sig som frivilliga. Det är glädjande att se vilket engagemang som finns i vår kommun. Vi ber nu alla som har hört av sig att ha tålamod. Alla kontaktuppgifter och uppgifter om vilken hjälp man kan bistå med har sparats, och om och när behoven uppstår hör kommunen av sig.

Nyheten publicerad: 30 mars 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Itolvhallen inaktiveras som tillfälligt boende

Igår informerade Migrationsverket Eksjö kommun om ändrade förutsättningar för nyttjande av tillfälliga boendeplatser. Informationen från Migrationsverket innebär att Itolvhallen kommer att inaktiveras som tillfälligt boende. Förberedelser för att inaktivera boendet har påbörjats.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.