Eklöv
LYSSNA

Årets pristagare är utsedda

Eksjö kommun delar årligen ut olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Nu är pristagarna utsedda för arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset och miljövårdspriset.

Priset är 10 000 kronor som kommer att delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag. Grattis till er alla!

Pristagare och motiveringar

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset tilldelas föreningen Kristallen, Bruzaholm

Motivering:
Föreningen Kristallen i Bruzaholm som genom åren arbetat ideellt med att sakta och med hög kompetens återställa byggnaden till sin forna glans. Inga genvägar har tagits utan dess form har in i minsta detalj restaurerats med varsam hand. Byggnaden kan nu utnyttjas av en bred allmänhet, då den kan användas för olika kulturevenemang och sammankomster. Den ger samhällets invånare ytterligare en byggnad att vara stolta över. Kristallen har ett högt samhällshistoriskt, arkitektur­historisk och byggnadstekniskhistoriskt värde.

Kulturpriset tilldelas Bruzaholms Bruksmuseum

Motivering:
2022 års kulturpris tilldelas Bruzaholms Bruksmuseum som med sitt mångåriga och ihärdiga arbete skapat en mötesplats i Bruzaholm som har samverkat året om. Bruzaholms Bruksmuseum bidrar till historiemedvetande hos barn, unga och vuxna. Välkomnar gruppresor och arrangerar ”En dag på bruket” för alla elever i årskurs 5 i kommunen varje år. Allt med ideella krafter. Ett väl fungerande samarbete mellan förening/näringsliv och kommun.

Miljövårdspriset – Cykelsmedjan, Eksjö

Motivering:
Klimatkrisen är ett faktum och att minska vår klimatpåverkan är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för miljön. I Eksjö kommun behöver vi bland annat förändra våra transporter och vår konsumtion. Årets pristagare Cykelsmedjan främjar genom sin verksamhet ett hållbart transportsätt och en hållbar konsumtion.

Cykelsmedjan har bidragit till att fler upptäcker cykeln som ett utmärkt färdmedel. Genom att ersätta bilresor med cykelresor kan vi minska utsläpp och föroreningar. Det skapar också mindre behov av parkeringsplatser i stadsmiljön och därmed möjligheter till mer gröna miljöer och/eller förtätning som i sig minskar behovet av transporter.

Cykelsmedjan är också föredömliga till att reparera och återanvända i stället för att sälja nytt. Kunder som trott att de behövt köpa nytt har istället uppmanats att reparera det de har. För att minska vår klimatpåverkan behöver vi minska konsumtion av jungfruliga råvaror och istället skapa cirkulära affärsmodeller. Att sälja begagnade produkter och/eller produkter med lång livslängd och som kan repareras och återanvändas bidrar till möjligheten att konsumera hållbart.

Nyheten publicerad: 3 maj 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Årets pristagare är utsedda

Eksjö kommun delar årligen ut olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Nu är pristagarna utsedda för arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset och miljövårdspriset.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.