LYSSNA

Gemensamt budskap om eventuell anstaltsetablering i Nässjö kommun

Nässjö kommun är en av fyra kommuner som Kriminalvården ser som en möjlig etableringsort för en ny kriminalvårdsanstalt. Eksjö kommun ser tillsammans med övriga kommuner på Höglandet positivt på en eventuell anstaltsetablering.

Nässjö kommun är en av fyra kommuner som Kriminalvården ser som en möjlig etableringsort för en ny kriminalvårdsanstalt. Torsdagen den 12 maj 2022 skrev kommunstyrelseordförandena från de sex höglandskommunerna under ett gemensamt brev till Kriminalvården. Genom brevet har ett gemensamt budskap framförts om att samtliga kommuner på Höglandet ser en anstaltsetablering i Nässjö kommun som något positivt. 

Vid en etablering skulle Kriminalvården bli en stor arbetsgivare i Nässjö kommun, vilket bedöms gynna utvecklingen på hela Höglandet. En etablering ger en breddad arbetsmarknad, med ökat behov av inflyttning, fler bostäder och möjlighet till fler infrastruktursatsningar, vilket är positivt för alla.

En etablering i Nässjö kommun bedöms också ge goda rekryteringsmöjligheter och bra förutsättningar för tandemrekrytering vid inflyttning. En anstaltsetablering skulle innebära en variation och en möjlighet till rotation på arbetsmarknaden, samt ett komplement till de branscher som redan finns och som till stor del består av lager, logistik och industri.

Nyheten publicerad: 13 maj 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Gemensamt budskap om eventuell anstaltsetablering i Nässjö kommun

Nässjö kommun är en av fyra kommuner som Kriminalvården ser som en möjlig etableringsort för en ny kriminalvårdsanstalt. Eksjö kommun ser tillsammans med övriga kommuner på Höglandet positivt på en eventuell anstaltsetablering.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.