LYSSNA

Rapport om gymnasieutredning presenterad

Utredningen om framtida gymnasieorganisation på Höglandet är nu klar och resultatet redovisades av utredare Lars Stjernqvist vid ett möte med berörda kommuner på torsdagskvällen. Utredningen föreslår att samtliga gymnasieskolor behålls, att ett eget gymnasieförbund inrättas och att en uppdelning av gymnasieprogrammen görs. Nästa steg blir att analysera utredningen och göra eventuella kompletteringar och fördjupningar.

Bakgrunden till utredningen är ett initiativ och uppdrag från Höglandsförbundet arbetsutskott och Tranås om att utifrån en nulägesanalys titta på en fördjupad samverkan mellan kommunernas gymnasieskolor. Nationella utredningar har visat att ökad samverkan är positivt både ur ett elev- och ett näringslivsperspektiv. Kommunerna på Höglandet har också kunnat konstatera att likartade utbildningar erbjudits i kommunerna, samtidigt som det varit en utmaning att fylla alla platser på dessa utbildningar. Det viktigaste är att kunna erbjuda en kvalitativ utbildning för invånarna på Höglandet, tillmötesgå arbetsmarknadens efterfrågan och att vara en attraktiv arbetsgivare med en god kompetensförsörjning. Det är också stora skillnader i kostnaderna mellan olika program och kommunerna har ett effektiviseringsbehov vad gäller ekonomi och resurser, även om man också fortsatt kommer att sträva efter en bredd av utbildningar på Höglandet.

Utredningen innebär i korthet att berörda kommuner föreslås besluta att:

  • inrätta Höglandets gymnasieförbund från hösten 2025 där Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda ingår
  • gymnasieförbundet från och med höstterminen 2025 erbjuder ett gemensamt programutbud
  • all personal som idag är anställda på gymnasierna i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda överförs till Höglandets gymnasieförbund.
  • ett samverkansområde bildas med Tranås, Aneby och ytterligare minst en kommun.

Rapporten har nu överlämnats till Höglandsförbundets arbetsutskott samt till Tranås kommun. Nästa steg blir att Höglandsförbundets arbetsutskott ger kommundirektörerna i uppdrag att analysera utredningen och göra eventuella kompletteringar och fördjupningar. Parallellt med det arbetet ska en dialog föras inom kommunerna, både politiskt och på tjänstemannanivå.

Nyheten publicerad: 13 maj 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Rapport om gymnasieutredning presenterad

Utredningen om framtida gymnasieorganisation på Höglandet är nu klar och resultatet redovisades av utredare Lars Stjernqvist vid ett möte med berörda kommuner på torsdagskvällen. Utredningen föreslår att samtliga gymnasieskolor behålls, att ett eget gymnasieförbund inrättas och att en uppdelning av gymnasieprogrammen görs. Nästa steg blir att analysera utredningen och göra eventuella kompletteringar och fördjupningar.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.