Vindkraftverk

Affärsmöjligheter för företag i kommunen

Vattenfall planerar en byggnation av upp emot 23 vindkraftverk nordväst om Bruzaholm. Byggstart är 2023 med idrifttagande 2024/2025. Vattenfall planerar att ta investeringsbeslut under första kvartalet 2023. Upphandling av tjänster och produkter för uppemot 200 årsanställningar, görs under 2022.

För företagen i Eksjö kommun kan detta erbjuda affärsmöjligheter då det blir stort behov av olika typer av produkter och tjänster för gräv, transport, materiel, kost och logi med mera. De som arbetar med byggnation och installation kommer också behöva saker att göra på fritiden. Antalet gästnätter bedöms bli cirka 20 000 och beräknas generera inköp av mat och tjänster i området för cirka 20 miljoner kronor. Besöksnäringen bedöms kunna få större intäkter under två år, men också återkommande inkomster under driftsperioden på 30 år. Butiker kan ha möjlighet att bredda sitt sortiment och därigenom få fler kunder från närområdet. 

Vattenfall bedömer att vindkraftparkens byggande kan engagera cirka 150 företag i ett hundratal olika branscher och de ser gärna att lokala företagare engageras i såväl bygg- som driftsfas.  

Affärsportal för anbudsgivare

En utmaning är att tillräckligt många lokala leverantörer behöver vara inlagda i portalen då det börjar upphandlas så att det är attraktivt för entreprenörerna att använda sig av denna. Är det för litet urval i den lokala portalen köper de istället tjänster och produkter från de leverantörer som listat sig i andra vindkraftsprojekt. Det vill säga du som företagare behöver lägga in dina erbjudanden snarast! Upphandling av produkter och tjänster börjar redan nu 2022. 

“Det är viktigt att era företags erbjudanden blir synliga medan upphandlingen pågår, de stora företagen använder affärsportalen för att hitta underleverantörer och möjligheter. Eventuella affärer sker först nästa år 2023.” 

Lägg in information om vad ditt företag kan erbjuda via länken "Vindkraft­centrums affärsportal Bruzaholm" nedan. Detta kommer att användas av anbudsgivare till huvudkontrakten. Det är viktigt att du inte bara lägger in information om webbplats och kontaktuppgifter utan också anger vilka produkter och tjänster ert företag kan erbjuda kopplat till just vindkraftsprojekt Bruzaholm. Då du lagt in information kan du bli kontaktad av upphandlade entreprenörer.

Även privatpersoner kan erbjuda till exempel boende via affärsportalen. 

Hjälpsida

Det är viktigt att du fullföljer alla tre steg som beskrivs på hjälpsidan för att bli synlig i detta projekt och att du beskriver dina produkter och tjänster som erbjudanden! Här hittar du guider, FAQ:s och support för Vindkraftcentrums affärsportal Länk till annan webbplats.

Du kan få hjälp att lägga in information via
Christer Andersson, Vindkraftcentrum
telefon: 0768-10 49 20
e-post: christer.andersson@vindkraftcentrum.se 

Kommunens näringslivsenhet och Eksjö.nu kan också hjälpa dig!
Se kontaktuppgifter nedan. 

Exempel på tjänster/produkter som kan efterfrågas

 • Kran- och lyfttjänster 
 • Säkerhet och bevakning 
 • Logistik och transport 
 • Lager 
 • Mark och anläggning 
 • VVS-tjänster 
 • Lokalvård 
 • Miljökonsulter 
 • Översättning 
 • Chaufförer 
 • Biologi 
 • Arkeologi 
 • Datakonsult 
 • Administration 
 • Återvinning 
 • Skogstjänster 
 • Svetsning och smeder 
 • Advokater 
 • Catering 
 • Hotell 
 • Fritidsaktiviteter 
 • Data och tele 
 • Elektriker 
 • Bygg och gräv 

Och mycket, mycket mer...

Kontakt

Näringslivsenheten, eksjö.nu

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö


Nina von Krusenstierna
, tillförordnad näringslivschef
Telefon: 072-85 330 07
E-post: nina.von-krusenstierna@eksjo.se

Helén Lindqvist, VD Eksjö.nu
Telefon: 076-031 88 44 
E-post: helen.lindqvist@eksjo.se 

 TILLBAKA

Affärsmöjligheter för företag i kommunen

Vattenfall planerar en byggnation av upp emot 23 vindkraftverk nordväst om Bruzaholm. Byggstart är 2023 med idrifttagande 2024/2025. Vattenfall planerar att ta investeringsbeslut under första kvartalet 2023. Upphandling av tjänster och produkter för uppemot 200 årsanställningar, görs under 2022.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.