Regnbågsflagga på flaggstång.

Panelsamtal med lokala politiker “Alla är vi Eksjö kommun”

Välkommen till ett samtal med lokala politiker om hur vi skapar en kommun där alla känner sig inkluderade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Fokus i samtalet är på HBTQI-frågor.

Panelsamtalet är en del i Kärleksveckan som 22–27 augusti arrangeras i Eksjö. Kärleksveckan har fokus på jämställdhet, allas lika värde, rätten att välja den en älskar och rätten att vara den en är oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck.

Datum och tid: Tisdag 23 augusti, klockan 18
Plats: Kommunfullmäktigesalen, Eksjö stadshus
Fritt inträde. Max antal 40 åhörare.

Alla är vi Eksjö kommun

Eksjö kommuns vision är att vara en kommun där alla känner att grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Vi ska ha ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor, delaktighet och trygghet i alla miljöer.

Hur skapar vi en kommun där alla är inkluderade?

Tyvärr kan människor, som lever i samkönade relationer och som uttrycker sin identitet på ett normbrytande sätt, utsättas för trakasserier och diskriminering i samhället. Välkommen till ett samtal om hur vi skapar en kommun där alla känner sig inkluderade, oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Samtalet med lokala politiker leds av Jörgen Wahlström, känd profil och kunnig i frågor som rör inkludering och hbtqi-frågor, och bosatt i Vetlanda kommun.

Program för Kärleksveckan

Fler aktiviteter under veckan hittar du i programmet för Kärleksveckan. Huvudarrangör för Eksjö kärleksvecka är NBV, medarrangörer är Eksjö kommun, Fiesta Eksjö, Tillsammans Eksjö och Eksjö Tjejjour.

Nyheten publicerad: 18 augusti

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Panelsamtal med lokala politiker “Alla är vi Eksjö kommun”

Välkommen till ett samtal med lokala politiker om hur vi skapar en kommun där alla känner sig inkluderade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Fokus i samtalet är på HBTQI-frågor.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.