Är du utvald till medborgarundersökningen?

Nu har Statistiska centralbyråns medborgarundersökning påbörjats där slumpmässigt utvalda invånare i Eksjö kommun får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i kommunen.

Medborgarundersökningen skickas ut av Statistiska centralbyrån, SCB, och mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande du upplever att du har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Så här går det till

  • Undersökningen kan endast besvaras av slumpmässigt utvalda invånare som dras från befolkningsregistret.
  • Mellan den 24 och 30 augusti har ett första brev skickats ut från SCB till de som har blivit utvalda att besvara undersökningen.
  • Deltagarna i undersökningen kan välja att besvara undersökningen via webben eller via pappersenkät.
  • I brevet finns inloggningsuppgifter till SCB där enkäten kan besvaras på webben. Under vecka 38 skickas pappersenkäten ut.
  • Pappersenkäten måste postats senast den 31 oktober för att vara SCB tillhanda i tid. Sista dag att besvara enkäten på webben är den 3 november klockan 13.00.
  • Resultaten presenteras i december.

Frågor och funderingar

SCB ansvarar för medborgarundersökningens genomförande och svarar på eventuella frågor. Läs mer om SCBs medborgarundersökning Länk till annan webbplats.

Vill du tycka till även fast du inte blivit utvald till medborgarundersökningen?

Du kan alltid lämna synpunkter direkt till kommunen via e-tjänst. Länk till annan webbplats. Din synpunkt skickas till berörd verksamhet, och om du så vill får du återkoppling på det du skickat in. Du kan också välja att vara anonym.

Nyheten publicerad: 1 september 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Är du utvald till medborgarundersökningen?

Nu har Statistiska centralbyråns medborgarundersökning påbörjats där slumpmässigt utvalda invånare i Eksjö kommun får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i kommunen.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.