candle light on dark background with bokhe. Shallow DOF. Copy space

Suicidpreventiva dagen 10 september

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att uppmärksamma suicid och för att minnas de som inte längre finns med oss.

Årligen den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. Det är en dag som har lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att belysa arbetet med att förhindra självmord. Genom att uppmärksamma och prata om självmord bryter vi det stigma som finns kring suicid. Tillsammans kan vi öka medvetenheten kring självmord. Genom att våga fråga och våga prata om suicid kan självmord förhindras.

Våga fråga – du kan vara någons ljus i mörkret

Varje år ser cirka 1 500 mödrar, fäder, partners, barn och vänner inte någon annan utväg än att avsluta sina liv. Detta blir cirka fyra värdefulla själar varje dag. Desto fler personer har tankar på att ta sina liv. Det finns ingen mall för vem det skulle vara, oberoende på utbildning, ekonomi, bostadsområde eller fritidsintresse. Det finns uttalade riskgrupper, faktorer på samhällsnivå och individuella sårbarhetsfaktorer som påverkar vår hälsa, hur vi mår och relationen till suicidtankar eller fullbordad suicid. Med det sagt så är vi många som har någon i den närmaste omgivningen, familjen, på arbetsplatsen, vänskapskretsen eller på gymmet som kan vara en av dem.

Då suicid ses som ett psykologiskt olycksfall betraktas det som en olycka liksom andra, och att det går att förebygga liksom ett benbrott. De allra flesta människor som försöker ta sina liv vill inte dö, men de ser ingen annan utväg då de inte orkar leva. Fram till sista ögonblicket har vi alla en möjlighet att påverka utgången. En liten insats från en annan människa kan ha en avgörande betydelse. För det krävs ingen doktorsexamen eller specialistkunskap inom psykiatrisk vård utan vi kommer en bra bit på vägen genom att se människan som lider – genom att fråga.

Att prata om suicid är ett skydd för livet. Du kan hjälpa någon som tänker ta sitt liv. Våga fråga!

Poddavsnitt om suicid

Lyssna gärna på avsnitt åtta av Eksjö kommuns podd "Dolda motiv i rampljuset" som handlar om just suicid. Fokus i detta avsnitt är hur våldet kan påverka den psykiska hälsan, och hur det i sin tur kan vara en riskfaktor för suicid, i både tankar och handlingar. Podden tar även upp hur det kan uppmärksammas att någon är suicidnära, hur man kan tänka i bemötandet och vad det finns för stöd att få.

Podden "Dolda motiv i rampljuset" riktar sig till dig som är utsatt för våld i en nära relation, men även till närstående och andra aktörer som är verksamma inom området. Du hittar podden under våld i nära relationer.

Behöver du hjälp?

Mår du dåligt och behöver hjälp? Eller är du orolig för en anhörig? I ett akut läge ska du ringa 112. Lämna aldrig en suicidnära person ensam!

Om du behöver råd och stöd eller känner att du inte mår bra kan du behöva prata med någon. På 1177 vårdguiden finns tips på organisationer, patientföreningar, telefonjourer och chattarLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. du kan kontakta, till exempel BRIS, Jourhavande medmänniska, Kvinnofridslinjen och Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering.

För mer information om hur Eksjö kommun arbetar med suicidprevention eller tips på hur vi kan utveckla detta arbete är du välkommen att höra av dig till Annasofia Westin, samverkanskoordinator och samordnare suicidprevention.
Mejl: annasofia.westin@eksjo.se
Telefon: 0381–366 29

Nyheten publicerad: 8 september 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Suicidpreventiva dagen 10 september

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att uppmärksamma suicid och för att minnas de som inte längre finns med oss.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.