Bildexempel från den grafiska profilen.

Reviderad grafisk profil 

En reviderad grafisk profil för Eksjö kommun antogs 6 september i kommun­styrelsen. Den grafiska profilen har en uppdaterad logotyp, nya och fler färger samt nya mallar för kommunikations­material. Införandet kommer ske successivt.

En grafisk profil styr användandet av färger, typsnitt, logotyp, bildmanér, formgivning och liknande. Profilen ser till att Eksjö kommun har ett enhetligt uttryck med en tydlig avsändare. Med denna revidering år 2022 tas profilen in i nutid, anpassad i färg och form till dagens användning. Revideringen är gjord i egen regi på Eksjö kommuns kommunikatörsenhet.

Införandet sker successivt

Införandet och uppdateringar kommer att ske successivt. Uppdateringar sker när behov av nytt material finns. Det betyder exempelvis att skyltar i den nya profilen skapas när gamla är utslitna, felaktiga eller helt nya tillkommer, och kontorsmaterial förnyas när det gamla är slut.

Det innebär att du som nås av kommunens budskap kan mötas av både den tidigare logotypen och den nya logotypen en tid framöver. Båda visar att det är Eksjö kommun som är avsändare och du kan vara trygg med att informationen är korrekt.

Fokus för den grafiska profilen

Den grafiska profilen för Eksjö kommun i dess tidigare utförande antogs för 14 år sedan. Det är naturligt att över tid se över en grafisk profil för att den ska stämma väl med både organisation och samtid. Profilen behövde moderniseras, få ett uppdaterat uttryck och vara användbar i fler format och nya digitala kanaler.

Fokus i arbetet har varit att tillgodose de behov som kommunens verksamheter har, samtidigt som Eksjö kommuns särart och känsla förstärkts genom färg och form.

Logotypen är stiliserad och förenklad med en tydlig ek med rötter så som vi är vana att se den. Texten “Eksjö kommun” behandlas som en enhet både till innehåll och form, och är i det typsnitt Eksjö kommun använder i annan kommunikation. Kommunens prioriterade typsnitt är också uppdaterat till en nyare och modernare version av tidigare typsnitt.

Färger är en viktig del i vår grafiska kommunikation och används för att förstärka bilden av Eksjö kommun. De är utvalda med omsorg för att representera Eksjö kommun och bland färgerna känner vi igen både vår natur, landsbygd och trästad, med moderna influenser. Den gröna färgen är fortfarande kommunens huvudfärg.

Nyheten publicerad: 13 september 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Reviderad grafisk profil för Eksjö kommun

En reviderad grafisk profil för Eksjö kommun är antagen. Den grafiska profilen har en uppdaterad logotyp, nya och fler färger samt nya mallar för kommunikationsmaterial. Införandet kommer ske successivt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.