Det här händer efter valet

Den 11 september 2022 var det val till riksdag, kommun och region. Det slutliga valresultatet är klart och det politiska styret börjar ta form inför den nya mandatperioden.

Valresultatet från den 11 september är klart och mandaten i kommunfullmäktige har fördelats. Här är några viktiga händelser framöver att hålla reda på i vår kommun.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

De 49 mandaten i Eksjö kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026 är nu fördelade efter att det slutliga valresultatet har fastställts av Länsstyrelsen i Jönköpings län.


Mandatfördelning Eksjö kommunfullmäktige 2022–2026

Parti

Röster (procent)

Mandat (antal)

Moderaterna

20,30

10

Centerpartiet

16,32

8

Liberalerna

3,63

2

Kristdemokraterna

6,99

3

Socialdemokraterna

29,95

15

Vänsterpartiet

4,55

2

Miljöpartiet de gröna

2,32

1

Sverigedemokraterna

15,65

8

Övriga anmälda partier

0,29

0

Totalt röstade 11 619 av de 14 153 röstberättigade. Det innebär att valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige var 82,10 procent, vilket är en minskning med 3,17 procentenheter jämfört med valet 2018 då siffran var 85,27 procent.

Valpresentation 2022, valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Politisk majoritet

Efter fastställande av valresultatet har Moderaterna och Socialdemokraterna meddelat att de är överens om att bilda politisk majoritet i Eksjö kommun. Utifrån valresultatet har de tillsammans en majoritet i kommunfullmäktige med 25 mandat av totalt 49. Den 17 oktober respektive 24 november beslutar nya kommunfullmäktige om vilka personer som bland annat väljs in i kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium.

Datum att hålla reda på

  • Den 17 oktober sammanträder det nya kommunfullmäktige för första gången. Vid detta möte kommer val till kommunfullmäktiges presidium (ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande) samt val till valberedningen att genomföras.
  • Den 27 oktober hålls det första ordinarie sammanträdet med nya kommunfullmäktige.
  • Den 24 november kommer val till kommunstyrelsen, kommunstyrelsens presidium (ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande), nämnder och bolagsstyrelser att genomföras.
  • Den 1 januari 2023 tillträder de allra flesta ledamöter sina uppdrag med undantag för bolagsstyrelser som tillträder i samband med respektive bolagsstämma.

Nyheten publicerad: 3 oktober 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Det här händer efter valet

Den 11 september 2022 var det val till riksdag, kommun och region. Det slutliga valresultatet är klart och det politiska styret börjar ta form inför den nya mandatperioden.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.