Eksjö kommun deltar i projekt för att kartlägga narkotikaanvändning

I oktober startar länsstyrelsen ett länsgemensamt projekt för att mäta vilka narkotikapreparat som förekommer i avloppsvattnet i Jönköpings län. Eksjö kommun, genom Eksjö Energi, är en av kommunerna som är med i projektet.

Förhoppningen är att resultaten ska ge en bild över vilka narkotikapreparat som förekommer och sedan fungera som underlag vid planering av förebyggande insatser.

Mätningarna startar under vecka 41. Preparaten projektet söker efter är bland annat Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, kokain, MDMA/ecstacy och Tramadol. Det kommer att göras två mätningar per år i två års tid. Därefter görs en utvärdering. Projektet och mätningarna drivs och finansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län

Mätningarna kommer inte att ge en fullständig bild över hur narkotikaanvändningen ser ut, men är en viktig pusselbit för att skapa en lägesbild. Mätningarna kommer inte att ge svar på hur många som använder narkotika eller vem som använder det.

Mätningarna är ett samarbete mellan flera aktörer; till exempel länsstyrelsen, kommunerna och polisen. De olika samarbetsparterna får genom mätningarna ett bättre underlag för att jobba med ANDT-frågor (ANDT står för Alkohol Narkotika Doping Tobak), samt med brottsförebyggande åtgärder.

Mer information ges av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Telefon: 010-223 60 00
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/jonkoping Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad: 13 oktober 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Eksjö kommun deltar i projekt för att kartlägga narkotikaanvändning

I oktober startar länsstyrelsen ett länsgemensamt projekt för att mäta vilka narkotikapreparat som förekommer i avloppsvattnet i Jönköpings län. Eksjö kommun, via Eksjö Energi, är en av kommunerna som är med i projektet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.