LYSSNA

Förändring av den politiska organisationen

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation för Eksjö kommun. Enligt beslutet upphävs reglementet för tillväxt- och utvecklingsnämnden, och nämnden avvecklas därmed vid årsskiftet. Parallellt inrättas en ny nämnd, myndighetsnämnden. Beslutet innebär inte att förvaltningen omorganiseras samtidigt.

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutade den 24 november 2022 att en ny politisk organisation ska gälla från och med årsskiftet 2022/2023.

Den nya politiska organisationen kommer likt tidigare att bestå av kommunfullmäktige, kommunstyrelse (tillika krisledningsnämnd), samt kommunrevision, valnämnd, överförmyndarnämnd. Förändringen gäller nämnderna med ansvar för olika kommunala verksamhetsområden. Som idag kommer organisationen att bestå av fyra nämnder, men med förändrade ansvarsområden. De fyra nämnderna blir barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och myndighetsnämnden.

Enligt beslutet avvecklas tillväxt- och utvecklingsnämnden och de verksamhetsområden som den nämnden har ansvarat för flyttas till andra nämnder och styrelser.

Kultur- och fritidsfrågor flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. Högskole- och vuxenutbildningsfrågor flyttas till barn- och utbildningsnämnden. Turism och destinationsutveckling samt marknadsföring flyttas till kommunstyrelsen. Enligt tidigare beslut flyttas även näringslivsfrågor till kommunstyrelsen. För att undvika jävsituationer flyttas ärenden med bäring på till exempel miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och alkohollagen till den nya myndighetsnämnden.

Politisk organisation

Förändring av förvaltningens organisation

Eksjö kommun har som tradition att förvaltningens organisation följer den politiska organisationen. Att den politiska organisationen förändras från årsskiftet innebär inte att en omorganisering av förvaltningen sker samtidigt. Exakt hur förändringen kommer att se ut och när den kommer att genomföras hanteras enligt arbetssätt för organisationsförändring. Detta kommer att ske i samverkan med både berörda verksamheter och fackliga representanter.

Nyheten publicerad: 30 november 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Förändring av den politiska organisationen

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk organisation för Eksjö kommun. Enligt beslutet upphävs reglementet för tillväxt- och utvecklingsnämnden, och nämnden avvecklas därmed vid årsskiftet. Parallellt inrättas en ny nämnd, myndighetsnämnden. Beslutet innebär inte att förvaltningen omorganiseras samtidigt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.