LYSSNA

Skada på innertak på Linnéskolan

Under fredag eftermiddag har det uppstått en skada på en del av ett innertak på Linnéskolan i Eksjö. Ingen elev eller anställd har kommit till skada. Eksjö kommunfastigheter har omgående vidtagit åtgärder för att åtgärda skadan.

Skada på innertak. Foto: Eksjö kommunfastigheter AB

Under eftermiddagen, fredagen den 9 december, har det uppstått en skada på en del av ett innertak i en korridor på våning två på Linnéskolan i Eksjö. Från en riven del av ett tidigare innertak har tegelstenar lossnat och släppt igenom nuvarande innertak. Ingen elev eller anställd har kommit till skada.

Eksjö kommunfastigheter, som äger byggnaden, har gjort en initial bedömning och vidtagit åtgärder för att kunna åtgärda skadan. Bland annat är en entreprenör inkallad för att undersöka hela innertaket och laga den del av innertaket som är skadad. Eksjö kommunfastigheter kan konstatera att det är säkert att gå in i byggnaden, men korridoren på berört våningsplan kommer att vara avspärrad tills skadan är åtgärdad.

Eksjö kommun har skickat in en anmälan om händelsen till arbetsmiljöverket.

Under nästa vecka kommer anpassad undervisning att bedrivas för de klasser som har sina klassrum på berört våningsplan. Berörda vårdnadshavare är informerade om händelsen.

Nyheten publicerad: 9 december 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Skada på innertak på Linnéskolan

Under fredag eftermiddag har det uppstått en skada på en del av ett innertak på Linnéskolan i Eksjö. Ingen elev eller anställd har kommit till skada. Eksjö kommunfastigheter har omgående vidtagit åtgärder för att åtgärda skadan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.