Eksjö kommuns logotyp

Ny skolbyggnad för Norrtullskolan

En ny skolbyggnad ska byggas för Norrtullskolan. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 7 februari 2023. Förvaltningen ska nu utreda om den nya byggnaden ska byggas på samma plats som den nuvarande eller på annan plats inom skolans markområde.

Bakgrunden till beslutet är att Norrtullskolan, som byggdes 1955, inte möter dagens krav på skolor när det gäller till exempel modern pedagogik, säkerhet och en god arbetsmiljö för personal och elever. Skolan har till exempel för få grupprum, och saknar lokaler för en samlad elevhälsa, en tydlig entré och administrationslokaler med konferensrum. Skolans kök och matsal behöver byggas till, och skolan har även stora behov av att förbättra den fysiska tillgängligheten. Vissa klassrum går idag endast att nå via trappor. Skolan behöver också utökas för att ersätta befintliga moduler och de fritidslokaler som finns i det så kallade ”Dackehuset”.

Förvaltningen och Eksjö kommunfastigheter har utrett olika förslag på lösningar för att tillgodose behovet. Förslagen har omfattat både nybyggnation och om- och tillbyggnation. Utredningarna visar att kostnaden för om- och tillbyggnation ligger på nästan samma nivå som nybyggnation.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att det ska byggas en ny skolbyggnad för Norrtullskolan, och att nybyggnationen ska ske inom samma markområde som nuvarande skola finns. Nybyggnation bedöms som det bästa alternativet på lång sikt. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om den nya skolbyggnaden ska byggas på samma plats som den nuvarande, eller på en annan plats inom skolans markområde. En återrapportering av utredningen ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2023.

Efter beslut om placering av den nya skolbyggnaden kommer planeringen för projektet att påbörjas. Det är först då som bland annat tidsplan, budget och hur verksamheten ska bedrivas under nybyggnationen kan börja definieras.

Nyheten publicerad: 8 februari 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00