Välkommen till Eksjö kommun

Gröna eklöv
LYSSNA

Årets pristagare är utsedda

Eksjö kommun delar årligen ut olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Nu är pristagarna utsedda för arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset samt ungdomsledarpriset. Här är pristagarna.

Priset är 10 000 kronor som kommer att delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag. Grattis till er alla!

Pristagare och motiveringar

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset tilldelas Nils Rydberg och Nina Sander

Motivering:
Gamla Krons cykelaffär har på ett respekt- och smakfullt sätt anpassats till dagens nya krav och behov. Genom omsorg och engagemang har Nils Rydberg och Nina Sander tagit sig an renoveringen av ett betydelsefullt objekt i Eksjös kulturmiljö. Omvandlingen från nedgången verkstad till modern bostad har gjorts med särskild hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden.

Deras gärning är därmed värt att uppmärksamma som ett gott exempel på en väl genomförd renovering i Eksjös historiska centrum.

Kulturpriset tilldelas Föreningen Eksjö Tattoo

Motivering: Eksjö Tattoo genomfördes för första gången 1989 och vid föreställningen 2014 dubbeljubilerade evenemanget då det genomfördes för tionde gången, 25 år efter dess premiär. Det är därmed det äldsta och förnuvarande enda aktiva tattooet i Sverige. Det är ingen slump då Eksjö är en modern militärstad, en företagsam smålandskommun och en levande evenemangsstad där Eksjö Tattoo sammanknyter dessa delar vilket påvisades även 2016 och 2022.

Eksjö Tattoo tar nu sats för att genomföra ännu ett tattoo 2024 och allt detta sammantaget gör att Eksjö Tattoo lever upp till att erhålla kulturpriset för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun.

Miljövårdspriset tilldelas Ingarpsbygdens Samfällighetsförening

Motivering: Årets pristagare, Ingarpsbygdens Samfällighetsförening, har envist och engagerat arbetat i snart tio år för att nå en hållbar lösning för bygdens vatten och avlopp. Projektet visar hur lokalt engagemang i samverkan med kommunen kan kombinera samhällsutveckling och miljönytta på ett effektivt sätt.

Genomförandet av VA-område Ingarp kommer förbättra vattenkvaliteten i Ingarpasjön, som i nuläget har otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning. Genom denna insats minskas näringsbelastningen vilket ger bättre vattenkvalitet och ökar förutsättningar för biologisk mångfald.

Genom stora ideella insatser i kombination med samarbetet med Eksjö kommun har ett omfattande miljöfrämjande infrastrukturprojekt kunnat genomföras.

Ungdomsledarpriset tilldelas Katarina Norberg, Friluftsfrämjandet Eksjö

Motivering: Hon har en energisk, engagerande ledarstil som får barnen intresserade av naturen. Med en stor idérikedom sprider hon glädje och nyfikenhet som gör att både barn som vuxna känner sig hemma.

Tack vare detta finns det idag nya ungdomsgrupper men också nya ledare i föreningen.

Nyheten publicerad: 3 maj 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Årets pristagare är utsedda – Eksjö kommuns priser

Eksjö kommun delar årligen ut olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Nu är pristagarna utsedda för arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset samt ungdomsledarpriset. Här är pristagarna.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.