Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Nya förskole- och skollokaler i Mariannelund och Höreda

Utifrån en utveckling av fler barn och ungdomar i våra förskolor och skolor behöver ett antal satsningar på nya lokaler i Mariannelund och Höreda göras.

Bakgrunden till dessa är att

  • förskolan Bullerbyn i Mariannelund behöver utöka antalet avdelningar och ett större kök
  • Furulundsskolan i Mariannelund behöver mer fritidshemslokaler och fler platser i matsalen
  • Sunnanängs förskola i Höreda behöver permanenta lokaler för delar av verksamheten som idag finns i församlingshemmets lokaler, och Höredaskolans fritidshem behöver mer fritidshemslokaler.

Eksjö kommuns sociala sektor och barn- och utbildningssektor har arbetat tillsammans med Eksjö Kommunfastigheter och Eksjöbostäder för att gemensamt hitta lösningar på behoven, och resultatet blir nu ett antal flyttar som påverkar förskolorna och skolorna i Mariannelund och Höreda.

Förskolan Bullerbyn

Förskolan Bullerbyn kommer att flytta till trygghetsboendet Bobinen där vissa lägenheter kommer att byggas om till en förskola med en anpassad utemiljö. Marken för den planerade utemiljön har i utredningsarbetet provtagits. I ett begränsat område har det påträffats förhöjda värden av bland annat PCB (polyklorerade bifenyler) och bly. Utifrån resultatet kommer marken antingen saneras eller så förläggs utemiljön utanför det berörda området. Oavsett alternativ kommer Eksjö kommun ha höga säkerhetsmarginaler i arbetet för att säkerställa att utemiljön inte kommer att vara skadlig för barnen.

De som bor i de berörda lägenheterna på Bobinen kommer att erbjudas nya. Trygghetsboendet kommer att finnas kvar även framöver, och enligt bedömningar kommer det framtida behovet av lägenheter kunna tillgodoses med det antal som kommer att finnas kvar. Hemtjänsten, som också har lokaler på Bobinen, kommer att flytta till andra och mer anpassade lokaler på Bobinen.

Furulundsskolan

Furulundsskolan kommer att ta över förskolan Bullerbyns lokaler, vilket gör att de inte längre behöver de moduler som nu finns på skolan. Genom att förskolan flyttar kommer det också frigöras mer plats i skolans matsal.

Höredaskolan och Sunnanängs förskola

Höredaskolan kommer att ta över de moduler som Furulundsskolan inte längre behöver, vilket löser Sunnanängs förskola och Höredaskolans lokalbehov. Utöver detta kommer Höredaskolans kök och matsal att byggas ut.

Tidsplan

Samtliga åtgärder måste utföras i etapper då de är beroende av varandra. Målsättningen är att en ny förskola på Bobinen ska stå klar i juni 2024 och att modulerna har flyttat till Höreda till höstterminen 2024. Övrig ombyggnation vid Höredaskolan beräknas vara klar till höstterminen 2025.

Informationsmöte i Mariannelund, 23 maj

Den 23 maj kommer det att anordnas ett informationsmöte om förändringarna klockan 18.30 i Furulundsskolans matsal i Mariannelund. På mötet deltar både politiker och tjänstepersoner. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Nyheten publicerad: 3 maj 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Nya förskole- och skollokaler i Mariannelund och Höreda

Utifrån en utveckling av fler barn och ungdomar i våra förskolor och skolor behöver ett antal satsningar på nya lokaler i Mariannelund och Höreda göras.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.