LYSSNA

Eldningsförbud i Eksjö kommun

Uppdaterat 26 maj: Räddningstjänsten har beslutat att införa eldningsförbud i Eksjö kommun från och med klockan 12 den 26 maj 2023 tills annan information kommer.

Det torra och varma vädret fortsätter vilket gör att risken för omfattande skogsbränder ökar. Räddningstjänsten har därför beslutat att införa eldningsförbud i Eksjö kommun från 26 maj klockan 12 och fram tills annat beslut meddelas. Beslutet har tagits fram i samråd med flera andra kommuner.

Det här får du inte göra

  • Elda, grilla eller annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris, löv, grenar och så vidare i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Det här får du göra

  • Grilla med kol vid särskilt iordningställda grillplatser, så kallade fasta grillplatser, där risken för spridning är liten.
    Undantag:
    Från och med den 25 maj 2023 och framåt är det eldningsförbud i grillhuset i Borgmästaren. Detta eftersom säkerheten måste ses över då det har brunnit i taket. Det är inte heller tillåtet att grilla utanför grillhuset.
  • Grilla i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-).

Var försiktig

  • Om du arbetar med maskiner som kan orsaka gnistbildning är det viktigt att du har med dig utrustning att släcka med.
  • Om du röker, tänk då på att ta hand om fimpar och eventuella tändstickor på ett säkert sätt.

Du ansvarar för brandsäkerheten

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjer och regler följs. Var försiktig och se till att ha släckutrustning nära till hands. Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

In English

There is a fire ban in the municpality of Eksjö from 12 a.m. on May 26 2023 which will apply until further notice.

Nyheten publicerad: 25 maj 2023, uppdaterat 26 maj med anledning av att även grillhuset i Borgmästarängen omfattas av eldningsförbud.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Eldningsförbud i Eksjö kommun

Räddningstjänsten har beslutat att införa eldningsförbud i Eksjö kommun från och med klockan 12 den 26 maj 2023 tills annan information kommer.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.