Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Samråd – förslag till Vattentjänstplan för Eksjö kommun

Ett förslag till Vattentjänstplan för Eksjö kommun för 2023–2026 har tagits fram. Under perioden 16 juni–18 augusti 2023 pågår samråd.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som trädde i kraft 2023-01-01 ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan.

Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Samrådet pågår mellan den 16 juni och 18 augusti 2023.

Läs förslag till Vattentjänstplan för Eksjö kommun på Eksjö Energis webbplats:

Nyheten publicerad: 16 juni 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Rubrik på google och vid delning på sociala medier.

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.