Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Eldningsförbud upphör

Från och med onsdag den 28 juni klockan 12.00 upphör eldningsförbudet i Eksjö kommun att gälla.

Eksjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud upphör att gälla i hela Eksjö kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län.

Förbudet upphör att gälla från och med onsdag den 28 juni 2023 klockan 12.00.

Bakgrund och motiv

Det har kommit lokala skyfall samt att de flesta områden erhållit ihållande regn. De undre marklagren är fortfarande relativt torra men risken för snabb brandspridning och antändning bedöms som låg. Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.

Fortsatta kontinuerliga bedömningar och analyser görs. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns på:

Nyheten publicerad:

Kontakt

Räddningstjänsten

Besök:

Västerlånggatan 21

Post:

575 32 Eksjö

Telefon:

0381-368 81

E-post:

raddningstjansten@eksjo.se

 TILLBAKA

Eldningsförbud upphör

Från och med onsdag den 28 juni klockan 12.00 upphör eldningsförbudet i Eksjö kommun att gälla.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.