Välkommen till Eksjö kommun

Symboler för globala mål
LYSSNA

Eksjö kommuns hållbarhetsbokslut 2022

Eksjö kommuns första hållbarhetsbokslut har antagits. Hållbarhetsbokslutet visar hur Eksjö kommun bidrar till en hållbar utveckling och vilka områden som behöver arbetas mer med.

I hållbarhetsbokslutet sammanfattas de stora utmaningarna som Eksjö kommun behöver arbeta med för att bidra till en hållbar utveckling. Den största utmaningen är negativ miljöpåverkan, där bland annat omställning till klimatsmart resande och hållbar konsumtion behövs. Vi behöver även ge mer utrymme åt naturen för biologisk mångfald.

Inom social hållbarhet finns bland annat utmaningar med psykisk ohälsa och övervikt, där satsningar på hälsofrämjande arbete behövs.

– Jag är glad att politiken har efterfrågat detta och tanken är att det ska vara ett underlag för den långsiktiga planeringen i kommunen. För att klara dessa utmaningar behöver vi alla hjälpas åt och kommunen ser positivt på samverkan med invånare, civilsamhälle och andra aktörer, säger Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg vid Eksjö kommun.

Läs hela hållbarhetsbokslutet:

Nyheten publicerad:

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Eksjö kommuns hållbarhetsbokslut 2022

Eksjö kommuns första hållbarhetsbokslut har antagits. Hållbarhetsbokslutet visar hur Eksjö kommun bidrar till en hållbar utveckling och vilka områden som behöver arbetas mer med.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.