Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Förmedling av betes­mark och grov­foder

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare, och leda till brist på tillgängligt foder. Länsstyrelsen tillhandahåller förmedlingar för att hitta, eller upplåta, mark för skörd av grovfoder eller för att få tillgång till mer betesmark.

Nyheten publicerad: 3 juli 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Förmedling av betesmark och grovfoder

Länsstyrelsen i Jönköpings län tillhandahåller förmedlingar för att hitta, eller upplåta, mark för skörd av grovfoder eller för att få tillgång till mer betesmark.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.