Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Förbud att ta vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan

Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit beslut om att det är förbjudet att ta vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan, med undantag från Vättern.

Trots att det har regnat en del den sista tiden ligger många av länets vattendrag under eller strax över medelnivån för lågvatten. I de östra delarna av länet är det särskilt ansträngt, framför allt i Emån. Länsstyrelsen bedömer i egenskap av tillsynsmyndighet att det inte längre är uppenbart att vattenuttag kan göras utan att det riskerar att skada allmänna intressen.

Detta innebär att du inte får ta vatten från ett vattendrag för att fylla din pool eller vattna din gräsmatta. Detta gäller både privatpersoner, föreningar och kommuner. Det är inte heller tillåtet att ta vatten ur vattendrag utan tillstånd eller anmälan för flera hushålls vattenförbrukning, oavsett ändamål.

Förbudet gäller i samtliga kommuner i Jönköpings län. Beslutet och bedömningarna gäller tills vidare till dess att flödessituationen förändrats så att risken för vattenbrist tydligt minskat.

Nyheten publicerad: 5 juli 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Förbud att ta vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan

Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit beslut om att det är förbjudet att ta vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan, med undantag från Vättern.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.