Eksjö kommuns logotyp

Kommunen sprider aska på delar av sin skogsmark – för ett hållbart skogsbruk

I slutet av augusti och en bit in i september kommer Eksjö kommun att sprida aska i vissa skogsområden på kommunens mark. Askan kommer från förbränning av trädbränslen och är ofarlig, men bär och svamp bör sköljas.

Skogsområden som berörs är Skedhults friluftsområde och området mellan sjöarna Älghultasjön och Trehörningen.

När man tar ut skogsbränsle förs näringsämnen bort. Efter att skogsbränslet eldats finns näringsämnena förutom kväve kvar i askan. Genom askåterföring kompenserar man för uttaget av näringsämnen som skett vid skogsbränsleuttaget. Då säkras skogsbruket på lång sikt och försurning motverkas.

Uppdatering 31 augusti:
Spridningen av aska vid Trehörningen är snart klar, därefter påbörjas arbetet vid Persö och Skedhult. Om det går enligt plan så ska allt vara klart nästa vecka.

Nyheten publicerad: 27 augusti, uppdaterad 31 augusti 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se