Välkommen till Eksjö kommun

En person som skottar snö.
LYSSNA

Vintern är snart här – är du förberedd?

Hur vet du om dina vinterdäck fortfarande är dugliga? Var kan du få tag på sand för att förhindra halkolyckor? Hur syns du bättre i mörkret? Här finns information och tips på hur du kan förbereda dig inför vintern.

Vinterväghållning

Snöröjning och halkbekämpning i Eksjö kommun utförs i en särskild turordning som bestäms beroende på vilken typ av väg det är. I första hand prioriteras gång- och cykelvägshuvudstråk, huvudgator, samt tillgång till busshållplatser.

Halkbekämpning vid snöfall görs när snöröjningen är klar. Enligt kommunens halkbekämpningsplan används inte längre rent salt vid normal halkbekämpning.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för snöröjning och halkbekämpning på gångväg som går längs med din fastighet. Kom ihåg att det inte är tillåtet att skotta snö från din tomt ut på gatan.

Privatpersoner kan kostnadsfritt hämta sandningssand hos AB Gilbert Gustafssons Hultvägen 24 Eksjö och hos Mariannelunds Express AB Östra Storgatan 1 i Mariannelund.

Mer information finns på Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats..

Vinterdäck

Från den 1 december till och med den 31 mars ska ditt fordon ha vinterdäck eller likvärdig utrustning om det är vinterväglag. Vinterväglag innebär att det ligger snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Det är tillåtet att använda dubbdäck redan från den 1 oktober till och med den 15 april.

Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria och mönsterdjupet för vinterdäck ska vara minst tre millimeter på fordon under 3,5 ton och minst fem millimeter på fordon över 3,5 ton.

Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Reflexer – så syns du bäst

Ungefär hälften av alla allvarliga olyckor, där gångtrafikanter är inblandade, sker i gryning, skymning eller mörker. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken betydligt för att råka ut för en olycka. Detta gäller oavsett om du går på landsvägar eller upplysta gator och gångbanor i tätort. De flesta olyckor med gångtrafikanter sker i tättbebyggda områden med gatubelysning.

När du rör dig i trafiken är det viktigt att du syns från alla håll. Reflexer syns bäst om de är i rörelse. Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett snöre och att placera reflexer runt armar och ben. Det är även bra om reflexerna sitter lågt eftersom du då syns bättre när bilen har halvljuset på. På små barn syns reflexer mycket bra eftersom de ofta är i hela halvljusets ljusområde.

Försök undvika att repa din reflex då repor innebär att reflexen tappar mycket av sin förmåga att reflektera ljus. Håll även reflexen borta från värme och vatten.

Läs mer om reflexer på Nationella trafiksäkerhetsförbundets, NTF, webbplats Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad: 10 november 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Vintern är här – är du förberedd?

Hur vet du om dina vinterdäck fortfarande är dugliga? Var kan du få tag på sand för att förhindra halkolyckor? Hur syns du bättre i mörkret? Här finns information och tips på hur du kan förbereda dig inför vintern.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.