Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vattentjänstplan för granskning

Ett förslag till Vattentjänstplan för Eksjö kommun för 2023–2026 har tagits fram. Under perioden 21 november till 19 december 2023 pågår granskning.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Mer information

Läs förslaget till vattentjänstplan och hur du lämnar synpunkter på Eksjö Energis webbplats:

Nyheten publicerad: 21 november 2023

Kontakt

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-19 20 50

 TILLBAKA

Vattentjänstplan för granskning

Ett förslag till Vattentjänstplan för Eksjö kommun för 2023-2026 har tagits fram. Under perioden 21 november till 19 december 2023 pågår granskning.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.