Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Emilkraften – årets utvecklingsgrupp i Sverige

Riksorganisationen "Hela Sverige ska leva" har gett Emilkraften i Mariannelund den hedrande utmärkelsen "Årets utvecklingsgrupp i Sverige". Detta i konkurrens med över 20-talet andra grupper i landet.

Riksorganisationens motivering till beslut:

Årets grupp

”Genom engagemang, långt ihärdigt arbete och god samverkan mellan flera olika aktörer visar Emilkraften verkligen på kraften i att jobba tillsammans för sin bygd. De jobbar både strategiskt genom planer och konkret genom projekt, arrangemang och aktiviteter. Med sitt arbete gentemot unga stärker de delaktigheten och framtidstron i bygden.

Emilkraften är en förebild för andra genom sitt sätt att arbeta och skapa utveckling i en bygd och prisas därför som Årets lokala utvecklingsgrupp i Hela Sverige 2023.”

– Emilkraften har över tid haft en betydande roll i utvecklingen av den östra delen av Eksjö kommun och Mariannelund. Det är ett unikt sätt att arbeta tillsammans föreningsliv och kommun och det är mycket positivt att detta uppmärksammas genom utmärkelsen av Hela Sverige Ska Leva, säger Annelie Hägg ordförande i Emilkraftens ekonomiska förening.

– Vi har fått denna hedrande utmärkelse, av Hela Sverige Ska Leva, i konkurrens med 20-talet väldigt duktiga landsbygdsutvecklingsgrupper från övriga Sverige.
Det känns lite overkligt men gör oss ödmjukt stolta, extremt lyckliga och vi vill dela glädjen med alla andra Mariannelundsbor som bidrar och har bidragit genom åren. Jag känner också att det här är en belöning för många års idogt utvecklingsarbete arm i arm mellan föreningsliv och kommun, säger verksamhetsledaren Robert Glader.

Om Emilkraften

Emilkraften är en ekonomisk förening som verkar i Mariannelund och den östra delen av Eksjö kommun i snart 25 år. Föreningen består av Centrumkyrkan, HMIS, Mariannelunds samhällsförening, Mariannelunds hembygdsförening, Företagarföreningen och Eksjö kommun. Emilkraften har ett väl upparbetat samarbete med kommunens tjänstepersoner och politiker.

Emilkraften har drivit åtskilliga projekt genom åren för att utveckla den östra delen av Eksjö kommun och har vi via olika insatser tillfört bygden mer än 25 miljoner kronor i utvecklingsstöd. Emilkraftens senaste insats, som är pågående, är att stärka ambassadörskapet hos invånarna samt att involvera ungdomar mer i samhällsutvecklingen.

Emilkraftens hittills största utvecklingsprojektet är Filmbyn Småland där Emilkraften efter en eldsjäls initiativ sökte stöd för en förstudie och därefter under 8 år drev projektet. Därefter bildades en ideell förening och bolaget Snickerboa Mariannelund AB (svb) som idag driver verksamheten. Filmbyn Småland lockade i år drygt 19 000 besökare, där majoriteten är utländska turister. Detta skapar uppmärksamhet för Mariannelund både nationellt och internationellt.
Emilkraften har också skapat Upplevelseskogen utanför Filmbyn, en plats alla kan besöka närsomhelst för lek, aktiviteter, grillning med mera.

Mer information

Kontakt

Robert Glader verksamhetsledare Emilkraften, robert.glader@emilkraften.se
Annelie Hägg ordförande Emilkraften, annelie.hagg@eksjo.se

Nyheten publicerad: 23 november 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Emilkraften – årets utvecklingsgrupp i Sverige

Riksorganisationen "Hela Sverige ska leva" har gett Emilkraften i Mariannelund den hedrande utmärkelsen "Årets utvecklingsgrupp i Sverige". Detta i konkurrens med över 20-talet andra grupper i landet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.