Bild på vattendroppe som faller ur en kran
SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Bevattningsförbud i Eksjö tätort införs

Från och med den 6 juli 2018 är det förbjudet att använda kommunalt vatten i Eksjö tätort till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Anledningen till att bevattningsförbudet införs är den senaste tidens låga nederbördsmängder, och att prognoserna visar på fortsatt liten nederbörd. Detta leder till ständigt sjunkande vattennivåer i vattentäkterna i Eksjö tätort.

Bevattningsförbudets innebörd

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten i Eksjö tätort, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Processvatten används bland annat inom industrier, men det är endast tillåtet att använda den mängd vatten som verkligen behövs för tekniska processer. I övrigt gäller begränsningarna i sin helhet, (se sammanställning nedan), även för offentliga organisationer och företag. Offentliga organisationer och företag uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

I Eksjö tätort är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslang eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.
  • Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Tvätta bilen. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer.

Kontakta gärna Eksjö Energilänk till annan webbplats för att ställa frågor kring bevattningsförbudets innebörd.

Var sparsam med vattnet!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Även om bevattningsförbudet endast gäller i Eksjö tätort uppmanas därför samtliga hushåll i kommunen, även dem med egen brunn, att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider. Det du gör har betydelse.

Information om bevattningsförbudet på andra språk

Eldningsförbud råder i Eksjö kommun

Vi vill även uppmärksamma att det även råder eldningsförbud i hela Eksjö kommun. Mer information om eldningsförbudet.

Publicerad: 6 juli 2018

 TILLBAKA

Bevattningsförbud i Eksjö tätort införs

Bevattningsförbud införs i Eksjö tätort tills vidare.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.