Bild: barnhänder som är målade i glada färger
LYSSNA

Placering i förskoleklass 2020/2021

Barn som fyller sex år under 2020 placeras i förskoleklass från och med höstterminen 2020. Förskoleklassen är obligatorisk och avgiftsfri. Nu kan du som är vårdnadshavare lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Detta ska göras senast den 1 december 2019.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek där förskolans och skolans arbetssätt och metodik kombineras. Här möts två verksamheter, med både likheter och skillnader, och blir en tredje – en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa ur två världar. Man kan säga att förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.

Förskoleklassen finns på den skola där barnet sedan fortsätter i årskurs 1.

Du kan lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Målet är att kunna tillmötesgå din önskan, men vi måste också ta hänsyn till helheten innan några beslut kan fattas. Om du inte gör ett aktivt val, placeras ditt barn på en skolenhet. Ditt barn är inte berättigat till skolskjuts om du väljer en skola utanför ert skolområde. Är du osäker om vilket skolområde din adress tillhör kontakta barn- och ungdomskontoret 0381-363 14. Inom stadsplanerat område anordnas i princip inga skolskjutsar.

Val av skola – förskoleklass görs via en e-tjänst. Saknar du e-legitimation kan du istället fylla i blanketten som du hittar på samma ställe i Självservice. Observera att ansökan måste signeras av båda vårdnadshavarna för att kunna registreras på barn- och ungdomskontoret. Till Självservice:

OBS! Denna e-tjänst kommer att fungera även under ett planerat driftstopp mellan den 19 och 20 november. Driftstoppen medför att en del andra e-tjänster inom förskola, grundskola och fritidshem inte kommer att fungera under denna tid.

Svar måste vara hos barn- och ungdomskontoret senast den 1 december 2019.

Frågor

Om du har frågor angående e-tjänsten, kontakta barn- och ungdomssektorn,
telefon 0381-363 14.

För övriga frågor kontaktar du ansvarig rektor för respektive skola, se Kontakt nedan.

Nyheten publicerad: 14 november 2019

Kontakt

Barn- och ungdomssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-363 14 (frågor om e-tjänsten "Val av skola - förskoleklass")

Rektorer:

Furulundsskolan: Thomas Forsberg, telefon: 0381-369 12, e-post: thomas.forsberg@eksjo.se

Grevhagsskolan: Jan Ekelund, telefon: 0381-364 21, e-post: jan.ekelund@eksjo.se

Ingatorpsskolan: Anna Sandberg, telefon 0381-365 71, e-post: anna.sandberg@eksjo.se

Höredaskolan: Linda Pettersson, telefon: 0381-422 70, e-post: linda.pettersson@eksjo.se

Hultskolan: Linda Pettersson, telefon: 0381-422 70, e-post: linda.pettersson@eksjo.se

Linnéskolan: Hanna Pansell-Edvardsson, telefon 0381-365 95,
e-post: hanna.pansell-edvardsson@eksjo.se

Norrtullskolan: Lotta J Sundblad, telefon: 0381-364 02, e-post: lotta.sundblad@eksjo.se

 TILLBAKA

Placering i förskoleklass 2020/2021, Eksjö kommun

Barn som fyller sex år under 2020 placeras i förskoleklass från och med höstterminen. Nu kan du som är vårdnadshavare lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.