LYSSNA

Förlängning av skolskjutsavtal tecknat

För att kunna garantera skolskjuts för läsåret 2020/2021, och därmed uppfylla Skollagens krav, har Eksjö kommun i januari 2020 tecknat ett förlängningsavtal med nuvarande leverantör. Eksjö kommun har informerat Konkurrensverket om att avtalet har tecknats utan föregående annonsering.

Nuvarande skolskjutsavtal gäller till och med sommaren 2020. För att kunna tillhandahålla skolskjuts från och med hösten 2020 påbörjades en omfattande upphandlingsprocess i juni 2018. I augusti 2019 skickades ett tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare, vilket överklagades. I september 2019 beslöt Eksjö kommun att avbryta upphandlingen då samtliga anbud som utvärderats hade högre anbudssumma än vad som ryms inom budget. En ansökan om överprövning av detta beslut lämnades in till Förvaltningsrätten. I december 2019 avslog Förvaltningsrätten ansökan om överprövning, ett beslut som överklagades till Kammarrätten. I januari 2020 beslutade Kammarrätten att prövningstillstånd inte beviljas. Detta beslut kan komma att överklagas.

Eftersom den avbrutna upphandlingen dragit ut på tiden genom överprövning och överklagande ser Eksjö kommun ingen realistisk möjlighet att genomföra en ny upphandling som kan leda till ett avtal som gäller för läsåret 2020/2021. En upphandlingsprocess är tidskrävande, och dessutom behöver antagen entreprenör få en rimlig möjlighet att bland annat anpassa fordonspark och personalstyrka enligt de krav som ställs.

Enligt Skollagen är Eksjö kommun skyldig att tillhandahålla skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, samt för vissa elever i gymnasieskolan. Att avvakta om Kammarrättens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, och eventuella processer därefter, innebär att ytterligare tid går förlorad. Eksjö kommun riskerar därmed att stå helt utan entreprenör som kan tillhandahålla skolskjuts läsåret 2020/2021.

Mot bakgrund av ovanstående har Eksjö kommun sett sig tvungen att teckna ett förlängningsavtal utan föregående annonsering.

Nyheten publicerad: 2020-01-23

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Förlängning av skolskjutsavtal tecknat

För att kunna garantera skolskjuts för läsåret 2020/2021, och därmed uppfylla Skollagens krav, har Eksjö kommun i januari 2020 tecknat ett förlängningsavtal med nuvarande leverantör. Eksjö kommun har informerat Konkurrensverket om att avtalet har tecknats utan föregående annonsering.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.