LYSSNA

Samlokalisering inom förskola och skola

I nuläget finns inga beslut om att stänga förskolor eller skolor i Sverige. Eksjö kommun vill dock att du som vårdnadshavare ska vara förberedd på att barn och elever tillfälligt kan behöva vara på en annan förskola eller skola framöver. All information om eventuella förändringar kommer att gå direkt till berörda vårdnadshavare.

Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor, och samtidigt säkra omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. I nuläget finns inga beslut om att stänga förskolor eller skolor i Sverige. Eksjö kommun arbetar med förebyggande och förberedande åtgärder.

På grund av begränsad bemanning kan däremot samlokaliseringar bli aktuella med kort varsel. Samlokaliseringar genomförs för att avlasta personalen i verksamheterna. Både de som arbetar direkt med barnen och eleverna, men även personal som arbetar inom till exempel lokalvård och måltidsverksamhet. Samlokaliseringar genomförs också för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Vi vill därför att du som vårdnadshavare ska vara förberedd på att barn och elever tillfälligt kan behöva vara på en annan förskola eller skola framöver. Vid en eventuell samlokalisering kommer tillgänglig personal att flytta med och vara ansvarig för barnen och eleverna precis som vanligt. All information om eventuella förändringar kommer att skickas direkt till berörda vårdnadshavare.

Nyheten publicerad: 2020-03-30

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Samlokalisering inom förskola och skola

I nuläget finns inga beslut om att stänga förskolor eller skolor i Sverige. Eksjö kommun vill dock att du som vårdnadshavare ska vara förberedd på att barn och elever tillfälligt kan behöva vara på en annan förskola eller skola framöver. All information om eventuella förändringar kommer att gå direkt till berörda vårdnadshavare.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.