Logotyp Eksjö kommun

Information om årets skolavslutningar i grundskolan och grundsärskolan

Utifrån gällande rekommendationer och regelverk, med anledning av spridningen av coronaviruset, kommer årets skolavslutningar vid kommunens grundskolor och grundsärskola att genomföras på ett annat sätt än det traditionella.

På grund av rådande omständigheter kommer skolavslutningarna vid Eksjö kommuns grundskolor och vid grundsärskolan inte att genomföras som vanligt i år. Samtliga skolavslutningar kommer att genomföras inom klassens ram med enbart elever och personal närvarande. Vårdnadshavare och eventuellt andra anhöriga tillåts inte att närvara.

Vi ber samtliga vårdnadshavare att om möjligt lämna och hämta sitt barn utanför skolbyggnaden för att minska antalet personer i korridorer och kapprum. Tänk gärna på att också försöka minska antalet personer som hämtar och lämnar för att undvika att allt för många människor samlas samtidigt på skolgårdarna.

  • Förskoleklass och årskurs nio genomför sina skolavslutningar torsdagen den 11 juni och med ordinarie skoltider.
  • Årskurs ett till åtta genomför sina avslutningar fredagen den 12 juni mellan cirka klockan 8.00 och 10.00. Fritidshemmen tar emot de elever som har behov av fritids efter klockan 10.00. Övriga elever åker hem på egen hand eller i förekommande fall med skolskjuts.

Rektorerna kommer att skicka ut mer information om hur respektive skola kommer att genomföra sina skolavslutningar.

Nyheten publicerad: 11 maj 2020
Nyheten uppdaterad: 13 maj 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00