Logotyp Eksjö kommun

Studentavslutning 2020

Den 6 juni kommer årets studentavslutning på Eksjö Gymnasium att äga rum. I år kommer studenterna att firas med fotografering, stipendieutdelning och utspring på ett sätt som följer gällande rekommendationer och regelverk. För att så många anhöriga som möjligt ändå ska kunna ta del av studentavslutningen kommer den i år att livesändas.

Studenten är en viktig höjdpunkt för avgångseleverna på gymnasiet. Utifrån gällande rekommendationer och regelverk kommer årets studentavslutning att behöva genomföras på ett annat sätt än det traditionella.

Studentfirandet på skolan

Under studentfirandet på skolan kommer eleverna att samlas klassvis tillsammans med sina mentorer, utspridda i skolans lokaler. Under firandet på skolan genomförs även fotografering och betygs- och stipendieutdelning. Vilken lokal som gäller för respektive klass kommer att publiceras på skolans lärplattform.

Utspring

 • Utspringet kommer att genomföras klassvis vid olika klockslag.
 • För att undvika trängsel får endast två anhöriga per elev närvara vid utspringet.
 • Anhöriga har ansvar för att hålla avstånd till andra.
 • Elever och anhöriga ska snarast efter utspringet lämna skolans område. Studentfirandet fortsätter därefter helt och hållet privat.

För att vi tillsammans ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer önskar och hoppas vi att dessa förhållningsregler kan följas.

Tider för utspring

 • EK17, klockan 10.00, Innergården Östanåskolan
 • VO17, klockan 11.00, Innergården Östanåskolan
 • TE17, klockan 11.30, NOVA, mot eken utanför Putte Kock
 • Gysär, klockan 11.50, Gymnasiesärskolan
 • SA17a, klockan 12.00, Innergården Östanåskolan
 • NA17 och OL16, klockan 12.30, NOVA, mot eken utanför Putte Kock
 • SA17b, klockan 13.00, Innergården Östanåskolan
 • HU17, ES17, EE17 och IN17, klockan 14.00, Innergården Östanåskolan

Livesändning

Studentavslutningen kommer att livesändas. Information om hur du som anhörig tar del av livesändningen kommer att publiceras på eksjo.se och eksjogymnasium.se under vecka 23.

Flakåkning

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Trots den rådande situationen hoppas vi att vi kan ge våra studenter en så minnesvärd och högtidlig studentavslutning som möjligt detta år.

Nyheten publicerad: 15 maj 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00