LYSSNA

Placering i förskoleklass 2021/2022

Barn som fyller sex år under 2021 placeras i förskoleklass från och med höstterminen 2021. Förskoleklassen är obligatorisk och avgiftsfri. Nu kan du som är vårdnadshavare lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Detta ska göras senast den 31 oktober 2020.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek där förskolans och skolans arbetssätt och metodik kombineras. Här möts två verksamheter, med både likheter och skillnader, och blir en tredje – en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa ur två världar. Man kan säga att förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.

Förskoleklassen finns på den skola där barnet sedan fortsätter i årskurs 1.

Du kan lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Målet är att kunna tillmötesgå din önskan, men vi måste också ta hänsyn till helheten innan några beslut kan fattas. Om du inte gör ett aktivt val, placeras ditt barn på en skolenhet. Ditt barn är inte berättigat till skolskjuts om du väljer en skola utanför ert skolområde. Är du osäker om vilket skolområde din adress tillhör kontakta barn- och utbildningskontoret 0381-363 14. Inom stadsplanerat område anordnas i princip inga skolskjutsar.

Val av skola – förskoleklass görs via en e-tjänst. Saknar du e-legitimation kan du istället fylla i blanketten som du hittar på samma ställe i Självservice. Observera att ansökan måste signeras av båda vårdnadshavarna för att kunna registreras på barn- och utbildningskontoret. Till Självservice:

Ditt svar måste vara hos barn- och utbildningskontoret senast den 31 oktober 2020.

Frågor

Om du har frågor angående e-tjänsten, kontakta barn- och utbildningssektorn,
telefon 0381-363 14. För övriga frågor kontaktar du ansvarig rektor för respektive skola, se Kontakt nedan.

Nyheten publicerad: 8 oktober 2020

Kontakt

Rektor på förskolan Blåsippan och Kvarnarp
Mia Hagström
Telefon: 0381-366 56
E-post: mia.hagstrom@eksjo.se

Rektor på förskolan Baronen, Slottet och Sunnanäng
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Rektor på förskolan Bullerbyn, Getingen och Skogsgläntan
Jenny Lindström
Telefon: 0381-369 03
E-post: jenny.lindstrom@eksjo.se

Rektor på förskolan Eken, Stocksnäs och Äventyret
Evelina Roos
Telefon: 0381-367 90
E-post: evelina.roos@eksjo.se

Rektor på förskolehuset Galaxen och förskolan Hult
Maria Karlsson
Telefon: 0381-368 39
E-post: maria.karlsson1@eksjo.se

Rektor på förskolan Kullalyckan
Linda Lövdahl Östberg
Telefon 0381-366 69
E-post: linda.lovdahl-ostberg@eksjo.se

 TILLBAKA

Placering i förskoleklass 2021/2022

Barn som fyller sex år under 2021 placeras i förskoleklass från och med höstterminen 2021. Förskoleklassen är obligatorisk och avgiftsfri. Nu kan du som är vårdnadshavare lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras vid. Detta ska göras senast den 31 oktober 2020.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.