Logotyp Eksjö kommun

Årets skolavslutningar i grundskolan och grundsärskolan

Även i år kommer skolavslutningar vid kommunens grundskolor och grund­särskola att genomföras på ett annat sätt än det traditionella. Detta på grund av de rekommendationer och regelverk som gäller med anledning av spridningen av coronaviruset.

Samtliga skolavslutningar kommer att ske inom klassen med enbart elever och personal närvarande. Vårdnadshavare och eventuellt andra anhöriga tillåts inte att närvara.

Vi ber samtliga vårdnadshavare att lämna och hämta sitt barn utanför skolbyggnaden för att minska antalet personer i korridorer och kapprum. Tänk också på att försöka minska antalet personer som hämtar och lämnar för att undvika att allt för många människor samlas samtidigt på skolgårdarna.

  • Årskurs nio genomför sina skolavslutningar torsdagen den 10 juni och med ordinarie skoltider.
  • Förskoleklass till och med årskurs åtta genomför sina avslutningar fredagen den 11 juni mellan klockan 8.00 och 10.00.
    • Fritidshemmen tar emot de elever som har behov av fritids efter klockan 10.00.
    • Övriga elever åker hem på egen hand eller i förekommande fall med skolskjuts.

Rektorerna kommer att skicka ut mer information om hur respektive skola kommer att genomföra sina skolavslutningar.

Nyheten publicerad: 26 april 2021

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00