Personer sitter vid ett bord och samtalar och antecknar.
LYSSNA

Utbilda dig inom psykisk ohälsa

Recovery College Jönköpings län är ett nystartat lärandecenter som genom utbildning vill stödja återhämtning från psykisk ohälsa. Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla med intresse och engagemang för psykisk hälsa.

Du är välkommen oavsett om du själv upplever ohälsa, är närstående till någon som mår dåligt, är yrkesverksam inom psykiatrin eller är intresserad och vill lära dig mer. I kurserna förenas professionell kunskap med kunskap baserad på erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och du erbjuds möjligheter till samlärande och medskapande.

Recovery College verkar länsövergripande och är en samverkan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.

Nyheten publicerad: 8 september 2021

 TILLBAKA

Utbilda dig inom psykisk ohälsa

Recovery College Jönköpings län är ett nystartat lärandecenter som genom utbildning vill stödja återhämtning från psykisk ohälsa. Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla med intresse och engagemang för psykisk hälsa.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.