LYSSNA

Tieto Education, samtliga tjänster stängda den 11–12 september

Den 11–12 september är samtliga tjänster i appen Tieto Education stängda på grund av underhållsarbete. Detta gäller både appen i mobila enheter och motsvarande funktioner i webbversionen. Exempel på tjänster som inte fungerar under helgen är frånvaroanmälan, hantering av omsorgsschema, meddelandetjänsten, samt alla ansökningstjänster. Alla tjänster beräknas fungera igen den 13 september.

Nyheten publicerad: 10 september 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Tieto Education, samtliga tjänster stängda den 11–12 september

Den 11–12 september är samtliga tjänster i appen Tieto Education stängda på grund av underhållsarbete. Detta gäller både appen i mobila enheter och motsvarande funktioner i webbversionen. Exempel på tjänster som inte fungerar under helgen är frånvaroanmälan, hantering av omsorgsschema, meddelandetjänsten samt alla ansökningstjänster. Alla tjänster beräknas fungera igen den 13 september.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.