LYSSNA

Barn- och utbildning i Eksjö kommun vinner ”Guldtrappan 2021”

Idag den 14 september meddelade juryn för Guldtrappan att Eksjö kommuns barn- och utbildningssektor är årets vinnare av det prestigefyllda priset ”Guldtrappan”. Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2021 sker vid en ceremoni under hösten 2021. Exakta former för prisutdelningen fastställs med hänsyn tagen till situationen kring covid-19.

Vad är Guldtrappan?

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Guldtrappan delades ut första gången år 2015, och delas årligen ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners (Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Friskolornas riksförbund & Stiftelsen DIU).

Juryns motivering

Så här motiverar juryn Eksjös vinst:
”I Eksjö kommun har barn- och utbildningsnämnden med utgångspunkt i den nationella digitaliserings-strategin, efter en grundlig process, från barn och elever upp till nämnd tagit avgörande beslut kring genomförandet av strategins tre fokusområden, med utvecklingsplaner där effektkedje-modellen används. Att leda digitaliseringen ses som en av nyckelfrågorna. Digitaliseringsråd organiseras för bred förankring, utvecklingslärare driver en skolblogg och delakulturen ska bli mer än bara digitala tips: det ska bli ett kollegialt utvecklingsarbete. Nu är fokus det långsiktiga genomförandet med sikte på att utveckla elevers lärande och resultat. Med mål och strukturer byggda kring den nationella strategin är Eksjö en god modell.”

Digitaliseringsstrategi

– Grunden i barn- och utbildningssektorns strategiska arbete är vår digitaliseringsstrategi som utgår från den nationella digitaliseringsstrategin som regeringen beslutade om den 19 oktober 2017. Digitaliseringsstrategin togs fram under ett och ett halvt år och involverade alla nivåer i vår organisation från barn och elever till politik och höglandssamarbetet, berättar Isac Lundgren, IT-utvecklare vid barn- och utbildningssektorn.

Att den processen tog lång tid och förankrades i alla delar och byggde på delaktighet har varit en framgångsfaktor fyller förskolechef Katarina Norén i.
– Digitaliseringsstrategin som sedan egentligen var startskottet på det operativa arbetet antogs av barn- och ungdomsnämnden (numera barn- och utbildningsnämnden) i mars 2019. Vår målsättning gällande strategin är att alla delar ska vara uppnådda under 2022, samtidigt är inte det viktigast. Det viktigaste är att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att ett bättre lärande och högre måluppfyllelse uppnås för dem vi arbetar för: våra barn och elever!

Förändrade arbetssätt

Tobias Lingh, förskollärare, berättar att digitaliseringen har gett en möjlighet att undervisa på ett annat sätt än tidigare.
– Vi kallar det för “förändring av undervisningen enligt andra ordningen”. Vi har ändrat vårt grundläggande tanke- och handlingsmönster när det gäller digitaliseringsarbetet inom förskolan och skolan. Nu används digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen inom alla skolformer i kommunen och ses inte längre som ett hinder. Exempelvis påbörjas arbetet med programmering redan i förskolan, för att sedan arbetas vidare med hela vägen upp till gymnasiet. Med ny teknik kan vi väva in digitalisering i undervisningen på alla nivåer inom skolväsendet. Från förskolan, hela vägen upp till gymnasiet. Digitaliseringen har också skapat möjligheter att samarbeta mer över gränserna där olika skolformer kan ta vara på varandras erfarenheter och kunskap för att förbättra övergångarna för barn och elever.

Underlag

Eksjö kommun har fått skicka in underlag och hade den 16–17 juni en presentation för juryn och övriga nominerade. Presentationen skedde digitalt på grund av pandemin. Juryn består av ledamöter från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner samt Skolverket. Bland övriga nominerade stack barn- och utbildningssektorn i Eksjö kommun ut genom att vara den enda kommunen som har ”hela vägen” med från förskola till gymnasium.

Lång väntan

Anna Sandberg, rektor på Ingatorpsskolan och Furulundsskolan F-3 förklarar att det har varit en spännande väntan under sommaren.
– Vi är nu mycket glada och stolta över denna utmärkelse. Vi ser detta som ett betyg på att vi faktiskt är väldigt duktiga i Eksjö kommun, och jag är så stolt över att vi har så fantastiskt duktiga pedagoger ute på våra förskolor och skolor. Det är pedagogerna som är anledningen till vinsten, för det är de som dagligen gör ett fantastiskt arbete ute i våra skolor och förskolor.

Flera vinnare, men Eksjö kommun sticker ut

Eksjö kommun delar vinsten med sex andra vinnare, men är ensamma med att omfamna samtliga skolformer från förskola till gymnasium, inklusive särskolor. Övriga vinnande kommuner är:

  • Hallstahammars kommun: grundskola
  • Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan: grundskola
  • Göteborgs stad, förskoleförvaltningen: förskola
  • Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen: grundskola
  • Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola
  • Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi

Läs mer om Guldtrappan och se filmer från vinnarna

För mer information om Guldtrappan, samt filmer från samtliga huvudmän, se Guldtrappans webbplats: diu.se/guldtrappan Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad: 14 september 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Barn- och utbildning i Eksjö kommun vinner ”Guldtrappan 2021”

Idag den 14 september meddelade juryn för Guldtrappan att Eksjö kommuns barn- och utbildningssektor är årets vinnare av det prestigefyllda priset ”Guldtrappan”. Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2021 sker vid en ceremoni under hösten 2021. Exakta former för prisutdelningen fastställs med hänsyn tagen till situationen kring covid-19.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.